หมวดหมู่: Public

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) 16 ธันวาคม 2562

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) 16 ธันวาคม 2562

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร                ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ :

ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร

เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้

แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้                          

70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่อง

   –  การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร

   –  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

   –  การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณและประเมินวิทยากร

   –  การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน

   –  การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    HRD Manager/Supervisor

    HRD Officer

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิกโอน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

 

 

                     

 

หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ 29 มกราคม 63

หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ 29 มกราคม 63

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจองค์กรต่าง ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่แรกพบ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการจากเราแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีก หรือ บอกต่อลูกค้ารายใหม่  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร การบริการด้วยหัวใจขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อครองใจลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ

หัวข้อหลักสูตร

 1. ติดตั้งทัศนคติของตนเองสู่ความสำเร็จ
 2. Service mind ศาสตร์และศิลป์การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 3. จิตวิทยาการชนะใจตนเองตน และ พัฒนาตนเอง
 4. เทคนิคการเข้าใจผู้อื่น เพื่อสร้างความสำเร็จ
 5. เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
 6. บุคลิกภาพเปิดในการบริการ
 7. การขัดข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 8. เทคนิคการฟังและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
 9. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ

  วิธีการดำเนินการ

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

วิทยากรคุณภาพ  

. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า)

เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ กรขาย และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หากอยากฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด…..

หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager

รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมากกกก…..

เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กรชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา

ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อยกระดับไปเป็น People Development ที่ตอบกลยุทธ์องค์กร

โปรแกรมนี้สร้างการเรียนรู้ได้แน่นอน !!!

หัวหน้าหลายคน…..สั่งงานและผลักดันงานลูกน้อง “ไม่เป็น”

ไม่ติดตามควบคุมงาน

ไม่รู้จะใช้อำนาจปกครองลูกน้องอย่างไร

เป็นแต่หัวหน้าแบบ “ใจดี” ที่สร้างผลงานไม่ได้ตามเป้า

นานวันเข้า ลูกน้องขาดความศรัทธา

ลูกน้องหมดโอกาสเติบโต และเสียความสัมพันธ์การทำงาน

หากเป็นปัญหาแบบนี้  หลักสูตรของเราช่วยท่านได้….

 

การทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ การทำงานจะเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) มากขึ้น และอาศัยบุคลากรที่มี competency  เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างผลงานที่ดี  ในขณะที่ใช้คนทำงานน้อยลง แต่ต้องการผลิตภาพจากการทำงานมากขึ้น (have less with more, do more with less) พร้อมกับมีการออกแบบและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง (high performance working system) เพื่อให้ทั้งระบบงานและคนทำงานปรับตัวยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (adaptive organization) พร้อมกันนั้น ในแวดวง HR  ยังปรากฏการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเช่นการมองว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในสามปัจจัยสำคัญ (นอกเหนือจากเงินและทรัพย์สินทางปัญญา) ต่อความอยู่รอดและการแข่งขันขององค์กร  นอกเหนือจาก HR จะต้องตอบสนองในเชิงกลยุทธ์อย่างมาก + รวดเร็วแล้ว ยังต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร (ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติ) และทำให้ผู้จัดการที่เป็นต้นสังกัดของพนักงานสามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการ “คน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรของหลักสูตร :  

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อ.กิตติ องอาจเชาว์เลิศ (อ.เก่ง)

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

 

จัดวันศุกร์และเสาร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

   เวลา 09.00-16.00 น. ที่โรงแรม Arize สุขุมวิท 26 หรือแห่งอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

หัวข้อเรียนรู้ (สองวัน) :  

การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive    

        + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD

        + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0

        + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล

 

สำรวจงาน HRD เพื่อต่อยอดให้ได้ผลเยี่ยม  

        + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไข

           และเราจะปรับปรุงมันอย่างไรดี

 

จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น  

        + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์

        + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT

        + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้อของสิ่งที่ต้องดำเนินการในงาน HRD ต่อไป

        + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD

        + แนวทางการตรวจสอบระบบงาน HRD (HRD Audit)

       

เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert

        + การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

                – การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

                – การฝึกอบรมในงานด้วย Effective OJT และเทคนิคการทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบงานและแบบฟอร์ม

                   – รู้จัก Kirk-Patrick Model ของการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

                   – เทคนิคการประเมินผลจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ไปได้ไกลกว่าประเมินหลังวิทยากรสอนจบ

                   – สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

          + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)  

                – ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน

                   – วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ

                   – เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก  

                – การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างโอกาสที่พนักงานจะทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย 

        + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) 

                – Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด

                – การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

                   – ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

        + การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (People Development Roadmap) 

                – ทำไมเราต้องทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน 

                – เส้นทางการพัฒนาพนักงานคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง

                   – ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน

                   – การนำข้อมูลเส้นทางการพัฒนาพนักงานไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น 

        + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) 

                – ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

                – การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา 

                   – ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  

                   – การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency

 

เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)

        + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

                – Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

                – ทำ Competency ในองค์กรอย่างไร สิ่งที่ต้องรู้ไว้เมื่อต้องทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant)

                – การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง…..

                        > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

                             > การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)           

                             > การวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Plan) 

                             > การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap)      

                              > การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) 

        + งาน OD Organization Development ที่องค์กรต้องเรียนรู้

                – ความเข้าใจพื้นฐานของงานพัฒนาองค์กร

                – ขอบข่ายงานของการพัฒนาองค์กร และงานพัฒนาองค์กรในองค์กรชั้นนำ เรียนรู้ประสบการณ์จากเครือ SCG

                – แนวทางการสร้าง Employee Engagement

                – แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมขององค์กร (Corporate Value) 

                – แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD

 

วิเคราะห์และให้ข้อแนะนำการปรับปรุงระบบงาน HRD ขององค์กรของท่าน  

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานด้าน HRD

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการบริหารผลงานของพนักงาน

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการฝึกอบรมในงานหรือ OJT เป็นต้น

จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา

 โรงแรมเดอะพาลาซโซ-รัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานคร 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,400 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลักการเเละเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต   ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป   หลักสูตรนี้  พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่  ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดของการบริหารจัดการแต่ละแบบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นนั่นเอง

หัวข้อเรียนรู้หลัก :  

พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)    

การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุ                              

และทรัพยากรองค์กร

กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)      

การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean)

1 : หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

    ปัจจัยการผลิต (Input)

    กระบวนการผลิต (Process)

     ผลผลิต (Output)

2 : การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)                                             อย่างมืออาชีพ

ประเภทของการพยากรณ์

ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล

3 : การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ

4 : การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

   O  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

   O  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

5 : เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

ระบบของ MRP

ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

6 : กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)                                          ได้อย่างเหมาะสม

เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

7 : กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน                                             เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

O   การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

8 : การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ                                                              

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    

(การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ                                                                      

วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน

■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)

การลดความสูญเสีย 7 ประการ

■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

 หัวหน้างานผ่ายผลิต

 ผู้สนใจทั่วไป

                                          

 โรงแรมเดอะพาลาซโซ-รัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานคร 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,400 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

หลักสูตร วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การSales Planning & Sales Forecast Analysis 26 พ.ย.62

หลักสูตร วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การSales Planning & Sales Forecast Analysis 26 พ.ย.62

ที่มาของหลักสูตร

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน
 • ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1  วัน  (09.00-16.00 น.)

Topics

วันแรก

 • ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย
 • กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

     Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem

 • ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย
 • ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย
 • เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก
 • กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด
 • เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน
 • การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย
 • การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม
 • การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย
 • การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning
 • การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)
 • การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

      Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำ Workshop  

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

ความเชี่ยวชาญ

 • การขาย การนำเสนอและการบริการลูกค้าการบริหารทรัพยากร
 • การบริหาร ความคิด พัฒนาตนเอง และพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM HRD)
 • การพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพ และทีมงาน
 • การพัฒนาธุรกิจขายตรง และธุรกิจเครือข่าย

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of  Management , Public Administration)   มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดขายตรง ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม
 • ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งราคา ท่านละ 3,900 บาท ยังไม่รวมVATสมาชิกบริษัทโอนก่อนวันอบรม 3,500 บาทลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาทลงทะเบียน 5 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

   

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : 0988209929

  Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรอบรม การตลาดยุค 4.0 (อบรม 27 พ.ย.62) ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรอบรม การตลาดยุค 4.0 4 G Marketing

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                        **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงแต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้…การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”
          นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขันเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (4G)
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4G
2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4G
3. การบริหาร Brand ในยุค 4G
Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
4. กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
5. กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ
Module 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market 
6. การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
7. การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม
Module 4 การบริหารงบประมาณ
8. ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด
9. กิจกรรม การทำ budget plan อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณจํากัด
Module 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด
10. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร
11. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งราคา ท่านละ 3,900 บาท ยังไม่รวมVAT

สมาชิกบริษัทโอนก่อนวันอบรม 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร อบรม 6 พ.ย.62

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร อบรม 6 พ.ย.62

หลักการและเหตุผล

       หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา

 

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

ความสำคัญของงานธุรการ

การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

แบบทดสอบ

หลักการบริหารและการพัฒนา

แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

oการพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

oการสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

oการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

การบริหารสำนักงานยุคใหม่

การบริหารระบบงานเอกสาร

การบริหารระบบoutsource

การบริหารการประชุม

สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study)และเฉลย

คำถามคำตอบ

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และLearning Gamesการนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน 12 ธ.ค.62

หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน 12 ธ.ค.62

หลักการเเละเหตุผล

จากวันทำงานที่เวลามากกว่าอยู่ที่บ้าน การสร้างจิตสำนึกความรักในการทำงานที่ตนเอง ทำอยู่ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากมุมมองทางความคิดและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องยากลำบากไม่ใช่น้อย เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าของการทำงานในองค์ กรจึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

การที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนามุมมองในเห็นคุณค่าในการทำงานของตนเอง ต้องมีหลักในการคิด หลักในการสร้างมุมมอง สร้างการประสานงานที่ดีอย่างมีทิศทางและถูกต้อง

หลักสูตร Happy working day “ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน” เป็นหลักสูตรที่จะเป็นคำตอบของปัญหาในมุมมองการทำงานกับการใช้ชีวิตทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานงานอย่างไรให้เป็น โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง EQ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม

หัวข้ออบรม

ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วย ดังนี้

 คุณค่าในตนเอง

 คุณค่าสำคัญของชีวิต

 รากฐานทางจิตใจของการพัฒนาคุณค่าในตนเอง

 จริต วิเคราะห์นิสัยคน

 วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

เครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณค่าในตนเอง

สมาธิ พักจิตเพื่อคลายอารมณ์และความเครียด

สติ สร้างความสงบในการทำงาน

พลังแห่งเป้าหมาย

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การสื่อสารอย่างมีสติ และมีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

คุณค่าการทำงานเป็นทีมขององค์กร ต่อความสำเร็จ   

การพัฒนาองค์กร

ค่านิยมสำคัญขององค์กร

การพัฒนางานและระบบที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรสรุปตอบคำถาม

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 5 ก.พ.63

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 5 ก.พ.63

  หลักการเเละเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิตสมัยใหม่

 1. 2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
 2. 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
 3. 4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หัวข้ออบรม

ภาพรวมของการผลิตและงานบริการ

– ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน

– ปัจจัยที่สำคัญของ กำไร รายได้ และต้นทุน ในองค์กร

– ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน

การบริหารการผลิต คืออะไร?

–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต

–  ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

–  การวางแผนและควบคุมการผลิต

– ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?

–  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต

–  SIPOC Model

ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?

– ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต

–  แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

–  องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต

แนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

–  สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา

–  เครื่องมือคุณภาพ

–  การแก้ไขปัญหา

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่นิยมใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง?

– รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต

สรุป / ถาม-ตอบ

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds อบรม 15 ม.ค.63

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds อบรม 15 ม.ค.63

หลักการเเละเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ  การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มี ประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการ ตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

หัวข้ออบรม

  การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

งานคืออะไร? ทำไมต้องรีบแก้ไขปัญหาในการทำงาน

4M สาเหตุหลักสากล ของปัญหาในการทำงาน

ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 

เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ

ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา

การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   

การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)

การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)

การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

การตรวจสอบ (Monitoring Phase)

เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

การวางแผนแก้ไขปัญหา แบบอย่าง PDCA

Workshop1 การค้นหาปัญหาและกระบวนการแก้ไข

Workshop2 การแก้ไขปัญหากับการทำงานเป็นทีมในองค์กร

สรุปการอบรม

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage