เรียนออนไลน์ Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แม้ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (ุ13 ก.ค. 63) อ.ประเสริฐ

เรียนออนไลน์ ยืนยัน Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แม้ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (ุ13 ก.ค. 63) อ.ประเสริฐ

สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย

                ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ด้านการขายมักเป็นไปในลักษณะพี่สอนน้องหรือไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทำให้แนวคิดนักขายในปัจจุบันไม่มีความลึกซึ้งถึงพื้นฐานด้านการขาย อีกทั้งบางคนยังมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับทักษะการขายเพียงเพราะว่าได้รับแนวคิดและหลักการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นเอง เช่น บางคนบอกขายไม่เป็นทั้งๆ ที่ไม่เคยลอง นั้นก็แสดงว่าทัศนคติและความเข้าใจของการขายนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้องนั้นเอง หากพนักงานหรือบุคคลใดเข้าใจถึงวิถีการขายอย่างถ่องแท้เมื่อนั้นการสร้างยอดขายก็ไม่ใช่เรื่องยาก

           ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรจะนำไปปฏิบัติ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรสามารถที่จะจัดทำหลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักขายสู่การสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นพนักงานขายที่มีแต่ความคิดจะพึ่งองค์กรก็จะหมดไปทำให้พนักงานขายที่อยู่กับองค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ 

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการขาย

  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างโอกาสทางการขายแบบมีขั้นตอน

  เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการขายที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและนำมาตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงใจ

  เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจและสามารถขจัดข้อข้องใจของลูกค้าได้อย่างดี

  เพื่อเป็นการฝึกสร้างโอกาสในการขายจากการเจรจาและมุ่งสู่การปิดการขายที่สร้างยอดได้อย่างต่อเนื่อง

  เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเทคนิคทางการขายให้เกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

 • “การขาย สิ่งจำเป็นที่สร้างความสำเร็จในยุคแข่งขัน”
 • ปลุกจิตวิญญาณเข้าถึงแก่นแท้การขาย
 • เปิดการขายอย่างไร? ให้ลูกค้าซื้อ
 • เรียนรู้ความรู้สึกของลูกค้าขณะกำลังทำการขาย
 • พักรับประทานทางอาหารว่าง
 • การเป็นนักขายที่ดี
 • ทัศนคติงานขายต่อยอดความสำเร็จ
 • หลักการที่ถูกต้องต่อการสร้างโอกาสในการขายลูกค้า
 • เทคนิคการเก็บข้อมูลลูกค้าในขณะให้บริการ
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • หลักการนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ
 • การนำเสนอที่ตรงความต้องการ
 • วิธีการหาโอกาสในการนำเสนอการขาย
 • การขจัดข้อข้องใจและสร้างความเชื่อมั่น
 • พักรับประทานทางอาหารว่าง
 • บททดสอบการขาย
 • ทดสอบการขายจากสถานการณ์จำลอง

สรุปการอบรมเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานในสถานการณ์จริง

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น