หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการ ภายในโรงแรม/โรงพยาบาลด้วยจิตบริการให้เหนือชั้น (25 ก.ค.62)

  • หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการ ภายในโรงแรม/โรงพยาบาลด้วยจิตบริการให้เหนือชั้น <font color=”blue”>(25 ก.ค.62)</font>
  • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจ
 หัวข้ออบรม

Service mind ยกระดับการบริการ

ภายในโรงแรม/โรงพยาบาล

ด้วยจิตบริการ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการในโรงแรม/โรงพยาบาล

 ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ

 การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ

 ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ

 Workshop วิเคราะห์ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเรื่องรูปแบบการบริการ

 กฏการบริการด้วยใจ

 ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี

  ทดสอบจิตบริการขั้นต้น

  วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า

  ระดับการบริการสร้างได้ด้วย Life Balance

  Workshop Role Play การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ

พักกลางวัน

 Beyond Customer Service (BCS)

 Service mind ไปสู่ Service Acting

 การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

  Workshop Role Play เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting

พักเบรก

 กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง

 การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

 การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

 Positive Thinking การบริการที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นได้จากทำงาน

สรุปการบรรยาย

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ