ใหม่ เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ผู้จัดการเก่งและฉลาด 20 มกราคม 2564

ใหม่ เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ผู้จัดการเก่งและฉลาด 20 มกราคม 2564

อยู่ที่ไหนก้อสามารถเรียนได้ผ่านระบบ โปรเเกรม  zoom meeting

โดยอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันที่ม Teestraining

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ผู้จัดการกำลังถูกวัดความสามารถของการบริหาร สิ่งสำคัญที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการมีวิสัยทัศน์และฝีมือในการบริหารรวมถึงเข้าใจธุรกิจขององค์กรตนเองได้อย่างถ่องแท้ เพราะปัจจัยหลายอย่างมากมายที่หล่อหลอมให้ผู้จัดการมักหลงลืมไปว่าการบริหารที่ดีแก่นแท้คือ การลงมือทำอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อนำทีมงานของตนมุ่งสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีที่จะช่วยในการผลักดันงานให้ยั่งยืน

ดังนั้นหลักสูตร หลักสูตร ผู้จัดการเก่งและฉลาด จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขจุดอ่อนของผู้บริหารให้เข้าใจถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในงานบริหาร

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเข้าใจในงานบริหารของผู้จัดการที่ต้องมองเห็นเป้าหมาย

 • เพิ่มเติมความเข้าใจในการคิดที่จะเริ่มต้นในการมีจิตสำนึกผู้จัดการที่มองเห็นแนวทางบริหาร

 • เป็นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้เกมบริหาร

 • เพิ่มเติมการมองอย่างผู้บริหารเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาทีมงานตนเอง

 • เพื่อสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นการพัฒนาการบริหารงานของตนเอง

 • กระตุ้นแนวทางการบริหารงานอย่างเกื้อกูลส่งเสริมให้ได้งานและได้ใจ

 

หัวข้อบรรยาย

ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่ความฉลาดและเก่งของผู้นำ (รู้จักตนเอง)

 • ยุคใหม่ความสำเร็จยากขึ้น 10 เท่าหากคุณไม่เข้าใจบริบทตนเอง

 • ยุคใหม่กับผู้บริหารที่ต้องเปลี่ยนตามกระแสพฤติกรรมลูกค้า

 • ตัวอย่างของการบริการที่ไม่ควรเอาแบบอย่างเพราะมีจุดอ่อนคือ ตนเอง

 • Workshop ยุคเปลี่ยนแปลงสู่การปรับจุดอ่อนให้แข็งแกร่ง “จุดอ่อนของผู้บริหารคืออะไร”

5 บริบทที่ผู้บริหารต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลง (ฉลาดเปลี่ยนแปลง)

 • ก้าวทันสู่โลกของการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและลงมือปฏิบัติ

 • การเปลี่ยนแปลงใน 3 เดือน สู่การเป็นผู้บริหารที่ดี

 • แนวทางปฏิบัติงานอย่างผู้นำที่ดีและเก่ง

 • Workshop การแก้ปัญหาสู่การลงมือปฏิบัติ

ผู้จัดการที่ดีต้องบริหารคนได้ (เก่งคน)

 • ความสำเร็จที่มากที่สุดของผู้บริหารคือ การปั้นคนให้เก่งและดี

 • ลูกทีมยุคใหม่สู่การปรับนิยามในการบริหารงานอย่างรู้ใจ

 • 5 ขั้นตอน การบริหารเพื่อสร้างแนวทางปั้นคนอย่างมืออาชีพในการทำงาน

 • ปลุกพลังใจสร้างสุข สนุกกับงานด้วยการบริหารยุคใหม่

 • Workshop แก้ไขแนวทางปั้นทีมงานให้มีสุข สนุกกับงาน

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือ การพัฒนาแนวทางการติดตามอย่างสร้างสรร (เก่งสร้างสุข)

 • คิดด้วยมุมมองใหม่ๆ ใจก็เป็นสุข สนุกไปกับการงาน

 • การดูแลทีมงานสู่การสร้างไอเดียในการต่อยอดการพัฒนาในงาน

 • เทคนิคการบริหารที่ทำให้การติดตามดูง่ายยิ่งขึ้นเพื่อหนุนความสำเร็จ

บทสรุปการบรรยาย

ราคา 2,500 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ