ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้านำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ อับเดรต 2020 12 ก.พ.63

ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้านำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ อับเดรต 2020 12 ก.พ.63

หลักสูตร 1 วัน

เนื่องจากในปัจจุบันการค้ามีการแข่งขันที่รุนแรงและทุกๆฝ่ายมีการพยายามหาวิธีลดต้นทุน โดยหลายๆ ธุรกิจ ต้องให้ความสนใจในการมองหาแหล่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกสารเพื่อใช้ในเรื่องการชำระเงินและผ่านพิธีการศุลกากรที่ต้องขอจากผู้ขาย การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย การขนส่ง หลักสูตรกำหนดขึ้นเนื้อหาในเชิงปฏิบัติเพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุน

เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00 – 16.00 น.

  1. การวางกลยุทธิและเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)
  2. การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources
  3. การกำหนด เรื่องสเปก ตัวอย่าง ราคา และข้อมูลต่าง ๆ
  4. การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ ต้องการ
  5. การทำสัญญาซื้อขาย ข้อควรระวัง

5.1 ทำความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2020)

  1. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสั่งสินค้าเข้า

วงเงิน Letter of Credit

วงเงินTrust Receipt (T/R) วิธีการพิจารณาระยะเวลา

และวงเงินที่เหมาะสม Shipping Guarantee (S/G)

  1. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า(Method of Payment)

– Letter of Credit

– Bill for Collection

– Clean Collection

– D/P=Document  Against Payment

– D/A= Document  Against  Acceptance

– Open Account (O/A)

– Advanced of Payment

  1. การทําประกันภัย – การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย

– การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

– การ Claim สินค้าที่ไม่ตรงสเปค

– พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

– ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA

– การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping (ตัวแทนออกสินค้า)

  1. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ถาม-ตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ