ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย 

1)เป้าหมายการเป็นวิทยากร

หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

2)การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

– 4ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

3)หลักของการนำเสนอ

การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

4)การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนในการบรรยาย 4ช่วงเวลา

การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน1ท่าน ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ทุกหลักสูตรPublic Trainingสามารถอบรมแบบ

In House Trainingอบรมในองค์กรลูกค้าได้ค่ะ

ราคาจัดให้ได้ตามงบประมาณลูกค้าค่ะ

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น