หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (29 ม.ค.62)

หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากลISO  ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยอาหาร และ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานISO (International Organization for Standardization) ไม่ว่าเลขใดก็มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล    ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

     +  เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization)ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+  รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO

+  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISOและงานจัดทำระบบงานHR

หัวข้อเรียนรู้ :

ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนดISOที่เกี่ยวข้องกับ                      

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบISO9001:2015,                            

ISO14001:2015, ISO22001:2018, ISO45001:2018

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้   สอดคล้องกับมาตรฐานISO

แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือJob Description

Training Needsและการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

การสอนงานหรือ OJT

การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

การจัดการความรู้หรือ KM

ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล                                       

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOพร้อมยกตัวอย่าง

ใบCAR (Corrective Action Request)

ใบNC (Non-conforming)

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงานHR

ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษาISO

ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

ราคาเพียงท่านละ3,600บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น