ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น 18 มีนาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น 18 มีนาคม 2563

หัวข้อการสัมมนา

–                   โฟกัสงานHRDในโลกธุรกิจ 4.0

–                   กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

–                   กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRDและงานHRDที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร 

–                   ทักษะของคนทำงานHRDสมัยใหม่ 

การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD)สไตล์ญี่ปุ่น

               (1) ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น

                               (1.1) การมองคนทำงาน                                                                                 

                               (1.2) การพัฒนาพนักงานตามแนวคิดMonotzukuri

                               (1.3) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดOn-the-job Training  

                               (1.4) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดHO-REN-SOU

                               (1.5) การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน

               (2) การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization)

                               (2.1) ระบบงานOJTที่ได้ผล (Effective OJT Setting)                          

                              (2.2)  การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือMultiple Skills       

                               (2.3) การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)

                              (2.4) การจัดทำWork Instruction                                    

                               (2.5) การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)           

                               (2.6)การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การทำOPLเป็นต้น

                               (2.7) การวิเคราะห์Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล          

                               (2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรมKAIZENเป็นต้น 

               (3) ระบบบริหารคุณภาพเช่นISO, IATF และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR

               (4) การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development)เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

                               (4.1) ทดสอบ :  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงานHRD 

                               (4.2)กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน

                                               – การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training : OJT)

                                               – การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training : OFT)

                                               – การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และ

คำแนะนำของวิทยากร

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

วิธีการเรียนรู้ :

·       บรรยายอย่างย่อ

·       การเล่าและอธิบาย

·       กรณีศึกษางานHR

กลุ่มเป้าหมาย :

·       เจ้าของธุรกิจขนาดSME     , HR Manager / Supervisor, HR Officer

วิทยากรวิทยากร ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

บริษัทฝึกอบรม การบริหาร

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ