ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ 21 พ.ค.63 อ.สุกิจ

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ 21 พ.ค.63 อ.สุกิจ

หลักการเเละเหตุผล

   ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

  • สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยบุคลิกภาพการให้บริการ

  • สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

  • เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า

  • เรียนรู้ระบบมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ

  • บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ

หัวข้ออบรม

  แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ

  การพัฒนาบุคลิกภาพบริการที่ดีเลิศต้องสร้างความสัมพันธ์

  Workshop : Customer Service Excellence Problem

  ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

  ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

  พักเบรก

  จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

  จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม

  เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว

  การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

  บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

  พักกลางวัน

  เทคนิคการสร้างระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์(มาตรฐานบริการ)

  ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

  จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)

  เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)

  พักเบรก

  วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

  การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

  ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล

  ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)

  จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

   Workshop : Customer Service Excellence Solution

สรุปการอบรม

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ