ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ” ด้านธุรกิจนำเข้า ทางเรือ ทางรถ (25 เม.ย.62)

ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ” ด้านธุรกิจนำเข้า ทางเรือ ทางรถ (25 เม.ย.62)

สร้างบริบทความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับพิธีการทางด้านเอกสารทั้งที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าในต่างประเทศ และที่จำเป็นต่อกรมศุลกากร, กรมการค้าต่างประเทศในการร้องขอเอกสารต่างๆ เพื่อส่งออกหรือนำเข้าทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือวางแผนเพื่อประสานกับผู้รับดำเนินการงานพิธีการได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดหวังจะได้รับจากการอบรม

ผู้ประกอบการเข้าใจหน้าที่ของเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการส่งมอบสินค้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการเขียนเอกสารกำกับ ให้กับคู่ค้าอย่างถูกต้องและประสานงานกับทางกรมศุลกากรได้ด้วยตนเอง

 หัวข้ออบรม

ความสำคัญของพิกัดศุลกากรและการค้นหาด้วยตนเอง

รู้เรื่องการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศด้วย INCOTERMS 2010

ประเภทของค่าระวางเรือ ทางรถ

การบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และการตีหีบห่อ

เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษี

เครื่องมือสำหรับการรับชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)

การเดินพิธีการกับกรมศุลกากรเพื่อขอเอกสารใบขนถ่ายสินค้า

วางแผนระบบโลจิสติกและบริหารการจัดส่งสินค้า

WORKSHOP : การขอเอกสารและงานพิธีการ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

from to
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ