ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ 23 เมษายน 2563

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ 23 เมษายน 2563

 Professional Negotiation and Close Selling Technique

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการรับมือการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้าน การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อบรรยายและกิจกรรม

  1. เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ
  2. การวางแผนการขาย การเตรียมข้อมูลก่อนการเจรจา
  3. เทคนิคการเสนอขายโดยการเจรจาต่อรอง

3.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง ที่สร้างอำนาจและความได้เปรียบ

– การวิเคราะห์กำหนดยุทธวิธีอำนาจต่อรอง

3.2  การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา

– สถานการณ์ของเราและคู่เจรจา

– การวางแผนกำหนดการเจรจาต่อรอง

3.3  กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหลและโน้มน้าวจูงใจ

การสำรวจความต้องการคู่เจรจา

– การพิจารณาข้อเสนอ

– การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

– ขอบเขตของการต่อรอง

3.4  สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง

3.5  วิธีการจัดการเมื่อมีข้อโต้แย้ง และแก้ไขสถานการณ์

3.6  การยุติการเจรจา

3.7  การบริหารข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ในการเจรจา

  1. การปิดการขาย

4.1 เหตุผลอะไรที่ทำให้ปิดการขายไม่ได้

4.2 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ

  1. สรุปทบทวนบริบทของหลักสูตร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย

– แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม –>บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

– สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม : พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร   :      อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ