ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 21 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 21 ก.พ.63

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์ 

 หลักการและเหตุผล

               หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมMicrosoft Office Excelหรือที่เรียกกันว่าMicrosoft ExcelหรือExcel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทSpreadsheetที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆเช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อข้อมูลในองค์การ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

               จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excelไปประยุกต์ใช้งานในระดับสูงขึ้นไปได้นั้น นั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งานExcel ทำให้ใช้งานExcelในลักษณะตามใจตัวเองไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับExcelนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excelในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล  /จัดรูปแบบข้อมูลในExcelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

4.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

7.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

8.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excelได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Tableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลExternal Dataมาใช้บนExcelได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.             ผู้ที่เคยใช้งานExcelมาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)

2.             ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excelแบบครอบคลุม (แบบตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)

3.             ผู้ที่ใช้งานExcelอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งานExcelด้วยมือมากกว่าเครื่องมือทำให้ใช้เวลามากกว่าที่งานจะสำเร็จออมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ

4.             ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่นป้อนข้อมูล, การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟแบบต่างๆ เป็นต้น)

5.             ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด

6.             ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

7.             ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเม้าส์คลิก

8.             ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน Pivot Tableเพื่อทำรายงาน/ วิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excelในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล /จัดรูปแบบข้อมูลใน Excelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำรับคนใช้Excel

4.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6.             ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด

7.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Tableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ Tip & Trick & Techniquesต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างดี

 

หลักสูตรต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่อง

·       Part 2 : Excel Advance for Special Functions

หัวข้อการอบรม

1.              ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

–                   Excel มีแนวความคิดอย่างไร

–                   ส่วนประกอบที่สำคัญของExcel

–                   เทคนิคการFormat Cells

–                   เทคนิคการใช้Shortcut Keys

2.              แนวความคิดเกี่ยวกับExcel Database

–                   แนวความคิดเกี่ยวกับExcel Database

–                   วิธีการจัดการDatabaseใน Excel

–                   คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้านDatabase

3.              เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้านDatabase

–                   Data Fillterเครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/ เลือก/ ดู/ ค้นหา/ ข้อมูล

–                   Remove Duplicateเครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ

–                   Data Sortเครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ จัดกลุ่ม ข้อมูล

–                   Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/ สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

–                   การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ

–                   Format as Tableเครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

–                   เครื่องมือสำหรับช่วยทำDynamic Range

–                   Data Text to umnsเครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆคอลัมน์

–                   Fill Blanksเครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว

–                   เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.              Pivot Table & Pivot Chartเครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน&วิเคราะห์ข้อมูลแบบต้อตอบได้

–                   แนวคิดการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

–                   แนวความคิดของPivot Table

–                   ข้อมูลสำหรับการทำPivot Table

–                   วิธีการสร้างPivot Table

–                   แนะนำการวางLayoutเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

–                   แนะนำเครื่องมือของPivot Table

–                   การทำงานกับPivot Chart

 

5.              เจาะลึกการใช้งานPivot Table

–                   การปรับOutline ให้ได้ดั่งใจ

–                   การปรับแต่งตารางPivot Tableให้ได้ดั่งใจ

–                   การใช้งานคำสั่งSub Totals

–                   การใช้งานคำสั่งSort

–                   การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชั่นSUM / COUNT / AVERGAE / MAX / MIN

–                   การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆเช่น% of Totals , % of Row , % of umn

–                   การGroup ข้อมูลวันที่เป็นYear , Quarter , Month

–                   การGroup ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ

–                   การทำรายงานPivot Tableจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

6.              Workshop & Tips & Tricks & Techniquesพร้อมยกตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมนำ Notebookเข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรมMicrosoft Office 2010ขึ้นไป

 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

·       เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excelให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัติโนมือ

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.             บรรยาย

2.             สาธิต

3.             ปฏิบัติ

4.             Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม    1 วัน : 09.00-16.00 น 

วิทยากรวิทยากร :อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ