หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV อ.วรเกษมสันต์ 19 ก.พ.63

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV อ.วรเกษมสันต์ 19 ก.พ.63

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท

หลักการและเหตุผล

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (BRANDING & MARKETING 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์”BRANDING & MARKETING 4.0
 3. สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…
 4. เข้าใจโครงสร้างตลาดAEC และ CLMV
 5. เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

เวลา 8.30 – 9.00 น.                       ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.15 น.                     บรรยายเรื่อง “PRODUCTS CONCEPT & POSITIONING”

 • WHAT / WHY PRODUCT CONCEPT TO TARGET GROUP
 • HOW TO PRODUCT DEVELOPMENT & PRODUCE LINE
 • SUMMARIZE WITH LEAN CANVAS
 • BRAND DESIGN TO ROYALTY

เวลา 10.15 – 10.30 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.                   บรรยายเรื่อง “MARKET SEGMENT & STRUCTURE”

 • BRANDING & MARKETING 4.0 TO MARKETING STRUCTURE
 • PRICE STRUCTURE “COST OR PRICE” IMPORTANT?
 • DISTRIBUTION CHANNEL
 • ANALYSIS WITH BUSINESS MODEL CANVAS

เวลา 12.00 – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.                   บรรยายเรื่อง “AEC AND CLMV MARKET”

 • AEC & CLMV MARKETING STRUCTURE
 • HOW A THAI PRODUCTS POTENTIAL?
 • FOCUS VIETNAM AND CHINA MARKET

เวลา 14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.                   บรรยายเรื่อง “HOW TO EXPORT?”

 • WHAT A HARMONIZED CODE?
 • INCOTERMS 2010 AND PAYMENTS
 • PRICE STRUCTURE FOR SETUP A RETAIL-PRICE
 • BUYERS/IMPORTERS ANALYSIS
 • WORKSHOP : PRODUCT BRANDING AND EXPORT

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ