หลักสูตร การติดต่อสื่อสารที่ดีเเละการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 13 ธ.ค.62

หลักสูตร การติดต่อสื่อสารที่ดีเเละการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 13 ธ.ค.62

หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ข่าวสาร ระหว่างคนหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพูด การพิมพ์/เขียน หรือการแสดงออก หรือลักษณะต่างๆ แต่คงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาไม่ได้ ดังนั้นหากเกิดปัญหา จึงต้องมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนั้น ทั้งในระยะยาว และระยะสั้น แต่สำหรับคนบางคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถขอเวลานอกในการออกมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ จึงต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร
 2. พัฒนาทักษะการตั้งรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจเกิดขึ้น
 3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการเรียน

1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตร ช่วงเช้าและบ่าย เวลา 9.00-16.30 น.

เกณฑ์การวัดผล

กิจกรรมเดี่ยว และ กลุ่ม : การกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม และการมีส่วนร่วม

รายละเอียดหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตรคือ

 1. การติดต่อสื่อสาร ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกิจกรรม ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.

เนื้อหาหลักสูตร

การติดต่อสื่อสาร

 1. รู้จักความหมายของการติดต่อสื่อสาร
 2. ทำความเข้าใจการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 3. การติดต่อสื่อสาร และ รับสารที่ดี
 4. กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 1. ทำความเข้าใจและเตรียมตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 3. พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสจากปัญหา
 4. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5.             กิจกรรมผสมผสาน

ประวัติ อ.วัชรินทร์ จัตุชัย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และการอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ด้านการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
: การทำงานด้านการเป็นอาจารย์และวิทยากร
: วิทยากรประจำบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สอนที่ปรึกษาด้านการขายทั่ว ประเทศ : อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร และ SME ต่างๆทั่วประเทศ
ประสบการณ์ด้านการบรรยาย
: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด -วิทยากรบรรยายหลักสูตร Toyota Sales Exellent บรรยายด้านการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการนำชมรถ -วิทยากรบรรยายหลักสูตร toyota Sures บรรยายด้านการเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ