หลักสูตร ปลุกพลังนักขาย พิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย 17 ต.ค.62

หลักสูตร ปลุกพลังนักขาย พิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย 17 ต.ค.62

หลักการและเหตุผล

อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ การที่เราจะเข้าใจถึงแก่นแท้ขายและสามารถทำมันจนสำเร็จถึงเป้าหมายที่ต้องการได้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการแสวงหาแรงบันดาลใจที่เป็นของตนเอง ซึ่งแรงบันดาลใจนี้จะก่อให้เกิดรูปแบบการขายที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุดอีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันเกิดความรู้สึกคิดบวกต่อการให้ขายได้แม้ในยามที่ประสบปัญหา เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติในด้านบวกได้ดีเพื่อพิชิตทุกเป้าหมาย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

หัวข้อเนื้อหา

§  กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”

§  ชวนคิด ชวนคุย

§  เข้าใจ “สินค้า”

§  มูลค่า และ คุณค่า

§  Customer Behavior (รู้จัก รู้ใจลูกค้า)

§  Work Shop “การรู้จักลูกค้าด้วย DISC”

§  พักเบรก

§  Workshop กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

§  ปรับความคิดด้วย Life Balance

§  Life Balance สร้างจุดเริ่มต้นด้วยเทคนิคปรับชีวิตให้มีพลัง

§  ขจัดคำว่า “ไม่ได้

§  Workshop พลิกอุปสรรคทางการขายด้วย Mind set

§  บุกบั่น มุ่งมั่น เพื่อยอดขายที่คุณเองก็ทำได้

§  เติมกำลังใจให้เต็มความสำเร็จอยู่ไม่ไกล

§  พักรับประทานอาหารกลางวัน

§  การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)

§  Work Shop “เราจะสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างไร”

§  Customer Delights (ความคาดหวังของลูกค้า)

§   VDO “Customer Delights”

§  Workshop

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ