หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 7 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO  7 กุมภาพันธ์ 2563

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

     +   ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO

     +   ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

     +   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น

หัวข้ออบรม

ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบ                                       

ต่อผลการปฏิบัติงาน

วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

3 เสาหลัก HORENSO

      >  Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่าง                    

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

      >  Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน                     

ให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

      >  Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือ                 

ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน

หัวใจสำคัญของ HORENSO

      > ตามสายบังคับบัญชา        > ตรงไปตรงมา        >

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ