เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน 19 ก.ค.62

เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน 19 ก.ค.62

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำให้งานราบรื่นส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีเครื่องมือดีๆ วิธีการดีๆ ความร่วมมือดีๆ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ช่วยในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจนและมีมุมมองที่เห็นเป้าหมายเดียวกันช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งผลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันของทุกๆ คน

ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวทางในการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกันและระหว่างหน่วยงานเพื่อทำให้การทำงานราบรื่นมีทิศทางเดียวกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กรมีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกันด้วยรอยยิ้มมีศักยภาพในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกัน
  • เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน
  • เพื่อเรียนรู้และมีวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น
  • ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งมอบบริการอันดี
หัวข้ออบรม

§  Ice break

§  การประสานงานเป็นทีมเพื่อการสร้างความพึงพอใจ

§  ผลลัพธ์ของงานที่ดีต้องมีองค์ประกอบ

§  ทริคของการทำงานเป็นทีมที่ดีคือ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

§  (อยากมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน)

§  การประสานงานเป็นทีม กับ ความร่วมมือ

§  การประสานงานเป็นทีม สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

§  กลยุทธ์การประสานงานชั้นเลิศ

§  (รู้จักงานของตนเอง)

§   (รู้จักเพื่อนร่วมงานของเรา)

§   (รู้ความสำคัญของงานที่มีต่อองค์กรและลูกค้า)

§  การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

§  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างได้ผล

§  การจัดระบบทีมเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

§  ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมและการส่งต่องาน

§  วิธีในการจัดการปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมหรือผลกระทบของงาน

§  เทคนิคการค้นหาต้นตอของปัญหาเพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ

§  การสานงานที่มีประสิทธิภาพกับการสร้างผลงานที่คาดหวังได้

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

สนใจอบรมในองค์กรสอบถามข้อมูลได้ค่ะ

Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค