เปิดรับสมัคร ยืนยัน กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อ.สิทธิศักดิ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อ.สิทธิศักดิ์

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อสัมมนา

 1. สิทธิของนายจ้างที่ทำได้ตามกฎหมาย 40 เรื่อง มีอะไรบ้าง ?
 2. ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายเงิน ทำอย่างไร ?
 3. การจ่ายค่าจ้างอย่างไร จึงจะไม่ถูกฟ้องเรียกเงินเป็นล้านภายหลัง ?
 4. อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจ่ายเงิน ?
 5. ลาป่วย จะขอใบรับรองแพทย์ต้องทำอย่างไร ?
 6. ลากิจที่ได้รับค่าจ้าง จะกำหนดอย่างไรดี ?
 7. การลดค่าจ้าง ลดตำแหน่งได้ ต้องทำอย่างไร ?
 8. จอมอิทธิพลในองค์กร จัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด ?
 9. 10 วิธีจัดการมนุษย์เจ้าปัญหา จะทำอะไรได้บ้าง ?
 10. การย้ายงานให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?
 11. การเลิกจ้างให้เป็นธรรมต้องทำอย่างไร จึงจะไม่แพ้คดี ?
 12. การจัดให้เกษียณ การขายเกษียณที่ดี ให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ?
 13. 5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะทำอะไรได้บ้างหมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการอบรม  การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

วิทยากรบรรยาย      อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแรงงาน
รูปแบบการฝึกอบรม
                   :  Group Coaching, Training และ Workshop
ระยะเวลาการฝึกอบรม       :
 หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.30 น.

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ