เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation and Handling Objection Skills 27 พ.ย.63

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

27 พฤศจิกายน 2563

09.00 – 16.00 .

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯสุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ
 2. ขั้นตอนและการบริหารจัดการลูกค้าในการขาย
 3. การจัดการข้อโต้แย้ง
  • ลักษณะของข้อโต้แย้ง
  • แนวทางการจัดการ
  • ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง
 4. กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง
 5. การเจรจาต่อรอง
  • วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง

การวิเคราะห์ปัจจัยที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง

 • การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา 

         – สถานการณ์ของคู่เจรจา

                   – การกำหนดตารางการเจรจาต่อรอง

 • กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหล

การสำรวจความต้องการคู่เจรจา

                 – การพิจารณาข้อเสนอ

                 – การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

                 – ขอบเขตของการต่อรอง

 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ
 • ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
 • การยุติการเจรจา
 • กิจกรรมการเจรจาต่อรอง
 1. สรุปคำถามและคำตอบ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ