เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 15 ก.พ.64 อ.พรเทพ

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 15 ก.พ.64 อ.พรเทพ

 

การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

หลักการและเหตุผล:

ประเด็นหนึ่งที่ทำให้…. “คนเราประสบความสำเร็จ” หรือ “ประสบความล้มเหลว” ล้วนมาจาก…. “การไม่รู้ในคุณค่าของตนเอง” และ “การถูกผู้คนรอบข้างประณามหรือประทับตราที่บิดเบือน (Social Bulling)” จนกลายเป็น…. “ปมด้อย” ดังนั้น การสื่อสารเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า…. “Self-Talk” เพื่อยกระดับกรอบความคิดของตนสู่ความสำเร็จ โดยสามารถ “ก้าวข้ามคำประณามจากผู้อื่น” ได้ด้วย “กรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset)”นั่นเอง!!!

“เมื่อฉันได้ยินในสิ่งที่ฉันคุยกับตนเอง ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งที่ฉันเชื่อ (As I hear myself talk, I learn what I believe.)”

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • ความเข้าใจ “ตนเอง” อย่างถูกต้องตามหลักการ “จิตวิทยาตัวตนของคน”

 • การปรับเปลี่ยน “กรอบความคิด” แห่งตน สู่ “การยกระดับการรับรู้ในคุณค่าของตนเอง”

 • การนำไปใช้ใน “ชีวิตและการทำงาน” เพื่อความสำเร็จ

 

หัวข้อการฝึกอบรม:

ภาคที่ 1.การรู้จักตนเอง

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ตัวตนของคน (Self Concept)”

1.Self Image : การรับรู้ในตัวตนของตนเอง

2.Self Esteem : การรับรู้ในคุณค่าของตนเอง

3.Ideal Self : ความใฝ่ฝันที่ตนเองอยากเป็น

 • “ปมชีวิต” ปัญหาและสาเหตุแห่งการ “ล้มเหลว” หรือ “สำเร็จ” ในตน

 • Self-Talk : เทคนิคการสื่อสารเชิงจิตวิทยา เพื่อ “การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด” แก้ “ปมชีวิต”

1.Lintening to Yourself : การฟังตนเอง

2.Lintening to Others : การฟังคนอื่น

3.เปิดเผยสู่คนอื่น Ideal Self : การพูดเรื่องตนเองให้คนอื่นฟัง

 • ระดับการสื่อสารเชิงจิตวิทยากับ “ตนเอง”

1.ระดับตัดสินตนเอง

2.ระดับให้ความหวังแก่ตนเอง

3.ระดับตั้งเป้าหมายแก่ตนเอง

4.ระดับเชื่อมั่นในตนเอง

5.ระดับเชื่อมั่นในผู้อื่น

 • การฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารเชิงจิตวิทยากับ “ตนเอง”

ภาคที่ 2.การพัฒนากรอบความคิดในใจ

 • Mindset คืออะไร

 • 2 ประเภทของ Mindset

 1. Fixed Mindset : ความคิดแบบปิดตาย

 2. Growth Mindset : ความคิดแบบเปิดกว้าง

 • การเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง Mindset ของตนเอง

 1. การเปรียบเทียบ

 2. ความสมบูรณ์

 3. หลักฐาน

 4. ความผิดพลาด

 5. ความคิดของคนอื่น

 • บัญญัติ 10 ประการในการเปลี่ยน Mindset ให้ดีขึ้น เช่น

 1. คิดใหญ่ เริ่มเล็ก

 2. รู้จักภูมิใจใน “ความสำเร็จเล็กๆ”

 3. กล้าตัดสินใจ

 4. เป็นต้น

 • การค้นหา “ตนเอง” : Workshop Strength in ME

 • กรอบของการพัฒนาตนเอง : Action Plan Workshop

          1.อดีต : ผลงานอะไรที่ควรปรับปรุง, ข้อผิดพลาดให้บทเรียนอะไร เป็นต้น

          2.ปัจจุบัน : เราอยู่ตรงไหนของเป้าหมาย, เราเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน(องค์กร)อย่างไร เป็นต้น

          3.อนาคต : สิ่งท้าทายในชีวิตคืออะไร, เราจะร่วมเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน(องค์กร)อย่างไร เป็นต้น

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • ราคาดังกล่าวรวม

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ