เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด Different gen, work together without conflict 10 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด Different gen, work together without conflict 10 มีนาคม 2564

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล:

เนื่องด้วยองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา “ช่องว่างของวัย-Generation Gap” ของบุคลากร ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ “คนรุ่นหัวหน้า” กับ “คนรุ่นพนักงาน-ลูกน้อง” มีกระบวนการคิด วิธีการทำงาน และวิธีการสื่อสาร เกิด “จุดกระทบ- Crack” ที่กินใจกัน จึงทำให้อัตราการลาออก อยู่ร่วมงานได้ไม่นาน เกิดขึ้นอย่างมากในหลากหลายองค์กร

ถึงแม้ว่า มีคำกล่าวโทษหัวหน้างานว่า “พนักงานอยากเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่ลาออกไปเพราะหัวหน้า” ก็ตาม แต่มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่า “คำกล่าวนั้นเป็นอดีตไปแล้ว เพราะปัจจุบันนี้ พนักงานลาออกเพราะพฤติกรรมและความเป็นตัวตนส่วนตัวมากกว่า”  

ดังนั้น อย่ามัวเสียเวลา หาว่าใครถูกใครผิดอยู่เลย เอาเป็นว่า เอาเวลาที่มีค่านั้น มาหาทาง “แก้ไข-พัฒนา” น่าจะดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจดีใน “พฤติกรรมและความเป็นตัวตน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกันกับคนต่างวัย (Gen X & Gen Y) ได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดปัญหา “จุดกระทบ – Crack” ที่นำไปสะสม จนเกิดการ “ถอดใจ” ลาออก

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด “ความผูกพัน – Engagement” ระหว่างคนและองค์กร ไม่ว่าจะวัยไหน หรือตำแหน่งหน้าที่ระดับใด

 

หัวข้อการบรรยาย:

 • เรียนรู้ “ปัจจัยที่ทำให้คนเราแตกต่างกัน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

– การเลี้ยงดู

– การศึกษา

– สังคมสิ่งแวดล้อม

 

 • เรียนรู้ “พฤติกรรมและความเป็นตัวตน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

– วิถีชีวิต

– กรอบความคิด

– วิธีการทำงาน

– ความสนใจ

– เป้าหมายชีวิต

– ฯลฯ

 • การบริหารลูกน้องลักษณะต่างๆเชิงรุก

 1. มุ่งงาน ไม่สนใจคน 2. สนใจคน งานไม่ค่อยเดิน                   3. สอยจุดอ่อนชาวบ้าน

 2. แสนรู้ 5. ขี้โม้                                                     6. ขาวีน ขี้ฟ้อง

 3. ปฏิเสธไม่เป็น 8. เลี่ยงทุกงาน                                          9. อยู่ระหว่างตัดสินใจ

 4. อมภูมิ             11. เสนอตัวทุกงาน                              12. สุมหัวนินทา

 • สูตรสำเร็จในการจัดการป้องกันปัญหาเชิงรุก – กรณีศึกษา + Workshop

 • ปัญหา “คน – งาน – สถานการณ์ – เพื่อนร่วมงาน – หัวหน้า” กับการจัดการเชิงบวกที่ทุกฝ่าย Happy

 • 3 เรื่องที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้และริเริ่มทำทันที – 3 ส. (สภาพแวดล้อม-สื่อสาร-สานสัมพันธ์)

– 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน (แปลก(ใหม่)-เปิด(โอกาส)-โปร่งใส(ตรวจสอบได้)

     กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้โดนใจ Gen Y

     Workshop : หาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรเรา

– 2. สื่อสาร ประกอบด้วยเทคนิค ดังนี้

     2.1. การสั่งงาน มอบหมายงาน (3C : Challenge-Chance-Cheer up)

     ชม VDO Clip การสั่งงาน มอบหมายงาน

     Role play : การสั่งงาน มอบหมายงานให้เหมาะกับ Gen Y

     2.2. การสอนงาน (3S : Share-Show me-Sharpen me)

      ชม VDO Clip การสอนงาน     

     Role play : การสอนงานให้เหมาะกับ Gen Y

– 3. สานสัมพันธ์

     3.1. การเฉลิมฉลองและงานเลี้ยง

           – Friday Night

           – Celebration Mini Party

     3.2. การพบผู้บริหาร

           – Quarterly Meeting

     3.3. การเป็นบุคคลสำคัญ

           – Group Birthday Party

      ตัวอย่าง : องค์กรที่ประสบความสำเร็จ 3.1.-3.3.

 • การบริหารนาย (Boss Management)

 • ทักษะการประชุมและระดมความคิดที่ได้ข้อสรุป โดยไม่มีความขัดแย้ง

– Information

– Opinion

– Feeling

– กฎการควบคุมประเด็นในการประชุมทีม

 • ข้อสรุปในการรักษาให้คนต่างวัยทำงานร่วมกันและอยู่กับองค์กรให้นาน ๆ

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

พนักงานเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่พวกเขาลาออกไปเพราะหัวหน้างาน

Employee come to work because the organization, but they resigned because supervisor.

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ