เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง 26 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง 26 มีนาคม 2564

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล:

“Help Him to Help Himself – ช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้” คำกล่าวนี้ คือ หลักการอันสำคัญยิ่งยวดของการให้คำปรึกษา และทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจ มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความต้องการของลูกค้า และความกดดันต่าง ๆ จนทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงาน เกิดความกดดัน หากแต่องค์กรส่วนใหญ่ ยังคงตกอยู่ในวังวนแห่ง “ความเครียด” หรือ “หมดกำลังใจ” และเสียความรู้สึก ดังนั้น การให้คำปรึกษา (Counseling) คือทักษะใหม่ๆ ในการเป็น “ผู้รับฟัง” “ผู้เข้าใจความรู้สึก” และ “ผู้แนะแนวทาง” แก่ลูกน้อง ซึ่งเป็นทักษะที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน อันเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร หัวหน้ากับลูกน้องมานั่งคุยกัน ทั้งในส่วนของข้อกังวลหรือแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนต่างยอมรับและนำไปปฏิบัติจนกลายเป็นรูปธรรมได้

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม …..

 • เข้าใจในหลักการและกระบวนการ การให้คำปรึกษา เพื่อนำไปในการบริหารงานและให้กำลังใจลูกน้อง

 • ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นทักษะการให้คำปรึกษาที่เป็นระบบ

 • ซึมซับบรรยากาศแห่งการเป็นลูกพี่ที่เป็นมิตรของผู้บริหารกับลูกน้อง

หัวข้อการบรรยาย:

 • การให้คำปรึกษา (Counseling) คืออะไร วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ต่อองค์กร

– Confidentiality เก็บความลับ

– Open Mind to Listening เปิดใจรับฟัง

– Unconditional Positive Regard ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข

– Not Making Any Decision ไม่ตัดสินใดๆ

– Show Sincerity แสดงความจริงใจ

– Empathy แสดงความเห็นใจ

– Lean, Listen & Look Interested แสดงท่าทีฟังด้วยความสนใจ

 • ผู้เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา มีใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไร

– หัวหน้างาน

– ฝ่ายบุคคล

– องค์กร

– พนักงาน

 • กระบวนการให้คำปรึกษา (6 ส.)

 1. สร้างสัมพันธภาพกับลูกน้อง

 2. สำรวจและทำความเข้าใจกับปัญหา

 3. เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

 4. สมยอมกับแนวทางแก้ปัญหาของตัวพนักงาน

 5. สู่การวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน

 6. สรุปและสิ้นสุดการให้คำปรึกษา

 • 10 ทักษะของการเป็นที่ปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

 1. ทักษะการใส่ใจ 6. ทักษะการให้กำลังใจ

 2. ทักษะการถาม 7. ทักษะการสรุปความ

 3. ทักษะการเงียบ (ฟัง) 8. ทักษะการเปิดใจ

 4. ทักษะการสะท้อนกลับ 9. ทักษะการเสนอแนะ

 5. ทักษะการทวนความ 10. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา

 • แบบบันทึกและวิธีการใช้

 • ฝึกปฏิบัติ Role play

 • แนวทางนำไปใช้จริงในองค์กร

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการให้ภาพสะท้อน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ