เปิดอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (16 สิงหาคม 62)

เปิดอบรม Super Service Excellence

(การบริการชั้นเยี่ยม)

(16 สิงหาคม 62)

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือจะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการชั้นเยี่ยม” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค…การบริการชั้นเยี่ยม… สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการที่เรียกว่า..บริการชั้นเยี่ยม…ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั้นเยี่ยม

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: กุญแจสำคัญของ….การบริการชั้นเยี่ยม

 1. คำว่า….Super Service Excellence

 2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริการ

 3. เรียนรู้และเข้าใจ…พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท

 4. เทคนิคการรับมือลูกค้าในแต่ละประเภท

 5. ขั้นตอนการให้บริการ…สู่การเป็นนักบริการชั้นเยี่ยมด้วยการบริการแบบ GIDC

 6. เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยม

 • การสังเกตลูกค้า

 • รู้ความต้องการของลูกค้า

 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

 • เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า

 1. กิจกรรม…บริการอย่างไรถึงเรียกว่า…การบริการชั้นเยี่ยม

Module 2: บริการที่ใช่….ครองใจลูกค้า

 1. เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ…เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม

 • การพูด

 • ภาษา

 • น้ำเสียง

 • การฟัง

 1. สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ…

 2. เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง

 3. การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

 • ตั้งแต่แรกพบจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

 1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน

 2. กิจกรรม…บริการที่ใช่…ครองใจลูกค้า

 3. Role play…การแก้ไขปัญหา…สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

(สร้างบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ)

 1. กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง”

 2. สรุป คำถามและคำตอบ

เทคนิคการสัมภาษณ์

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ