เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ 17 มี.ค.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ 17 มี.ค.64

อยู่ที่ไหนก้อสามารถเรียนได้ผ่านระบบ โปรเเกรม  zoom meeting

โดยอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันที่ม Teestraining

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนักขายทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการแข่งขันและมีทางเลือกสูง พนักงานขายในยุคปัจจุบันจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะการคุยกับลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นคู่คิดที่ดีของลูกค้าเพื่อนำเสนอในสิ่งที่ดีและตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการติดตามลูกค้าเพื่อให้เกิดโอกาสในการขายของตนเอง การสร้างความผูกพันธ์จึงเป็นการนำข้อมูลของลูกค้ามาสร้างเส้นทางในการเพิ่มเติมประสบการณ์และติดตามผ่านข้อมูลเพื่อนำไปสู่โอกาสการขายที่มากกว่าคนอื่น

                ดังนั้นหลักสูตร กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์พนักงานขายที่กำลังอยู่ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรง โดยพนักงานขายยังสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดสร้างความยั่งยืนเคียงคู่ลูกค้าตลอดไป

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางการขายในยุคปัจจุบัน

 • สร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขายที่เน้นการใช้เทคนิคในการติดตามแบบต่างๆ

 • เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้อย่างมืออาชีพ

 • สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นการพัฒนากระบวนการติดตามและเสริมฐานลูกค้าในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

 • สร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ

 • พัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสที่เข้าถึงลูกค้า

หัวข้อบรรยาย

CRM หลักของการสร้างความสำเร็จด้วยความสัมพันธ์ก่อนการขาย

 • ความคาดหวังของการทำกลยุทธ์ CRM สู่การรักษาฐานลูกค้า

 • กฎของการทำ CRM และเรื่องที่ควรรู้

 • Workshop เราควรนำ CRM มาใช้แบบไหน

 • พักรับประทานทางอาหารว่าง

นิยาม การสร้างความสัมพันธ์ที่เหนือจุดสัมผัส

 • จุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสู่การขายที่ต่อยอด

 • แนวคิด CRM สู่การสร้างการติดตามที่ต่อเนื่อง

 • Workshop แบบไหนคือ แนวทางการดูแลที่ต่อยอดการขายได้

 • พักรับประทานอาหารกลางวัน

หลักการบริหารจัดการลูกค้าและการต่อยอดข้อมูลสู่การสร้างฐานลูกค้าใหม่

 • การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์การรักษาฐานและเพิ่มฐานลูกค้า

 • เทคนิคการนำข้อมูลมาสร้างแผนประสบการณ์ที่ดี

 • Workshop การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัส

 • พักรับประทานทางอาหารว่าง

ภาพสมบูรณ์ในการทำกลยุทธ์ CRM เพื่อเข้าสู่การสร้างจุดสัมผัสที่ผูกพันในฐานะคู่ค้าที่ดี

 • กลยุทธ์การติดตามระยะยาวและ CEM

 • การทำ CEM ด้วยการเติมประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและบอกต่อ

 • บทสรุปสู่เส้นทางการปูทางการขายอย่างยั่งยืน

ราคา 2,500 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ