เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 30 พ.ย.63 อ.ประเสริฐ

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 30 พ.ย.63 อ.ประเสริฐ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันผู้ทำงานมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิค บุคลิกภาพและทักษะเป็นอย่างมาก  ซึ่งการเจรจาต่อรองจำเป็นต้องพึ่งทักษะการอ่านความต้องการ การจัดการประเด็นที่เป็นปัญหา การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายมืออาชีพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ประตูปิดการขายได้แบบไม่เสียเปรียบ

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน

 • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

LEVEL 1

หัวข้อการอบรม

ขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

 • หลักการในขั้นตอนการเจรจาการต่อรอง

 • กฎการเจรจาต่อรอง

 • ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

 • กลยุทธ์การครองเกมก่อนการเจรจา ด้วยหัวใจสำคัญ 3 ประการ

 • workshop การเจรจาต่อรองคือ การเรียนรู้ข้อจำกัดของคู่เจรจา

กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล

 • บุคลิกภาพนักเจรจาต่อรองที่สำคัญต่อการโน้มน้าว

 • อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา

 • การเจรจาด้วยแนวทาง ZOPA & BATNA

 • workshop “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”

เทคนิคการเจรจาการสร้างโอกาสชนะใจคู่เจรจา

 • แนวทางการเจรจาแบบแลกเปลี่ยน

 • เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบ win & Win

 • เทคนิคเจรจาเพื่อสร้างช่องว่างของการต่อรอง ZOPA

 • กรณีศึกษา การเจรจาต่อรองแบบ ZOPA

 • workshop “เจรจาแบบมืออาชีพในการต่อรอง”

เนรมิตขั้นตอนการสรุปการเจรจาอย่างมืออาชีพไม่ให้พลาด

 • หลักการในการสรุปการสนทนาและการต่อรอง

 • การอ่านจังหวะในการสรุปตอนจบของการเจรจา

 • กรณีศึกษา การเจรจาที่มุ่งสรุปการต่อรอง

 • ปิดโอกาสให้ต่อรอง ด้วยการกระชับบทสรุป

 • สรุปการบรรยาย

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

รับใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ