Public Training ยืนยัน เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique) ( 18 พ.ค.64)

Public Training ยืนยัน เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique) ( 18 พ.ค.64)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่ดำเนินงานได้เติบโตต่อเนื่อง (Growth Corporate) ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องรู้จักวิธีการวัดผลความสำเร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ดังที่กล่าวข้างต้นหัวใจสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องของ “การรู้จักพนักงานของตนเองให้มากที่สุด” เพราะหากรู้ให้มากแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะง่ายเสียเหลือเกิน เช่น เมื่อรู้ว่าลูกน้องของตนเก่งในเรื่องใด ก็ย่อมที่จะสามารถมอบหมายภารกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ต่อมาก็สามารถจูงใจให้ทำผลงานได้เพิ่มมากขึ้น หรือจะรักษาให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากคำเดียวกัน คือ การเข้าใจพนักงานของตนเอง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ก็คือ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การประเมินผล” อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าการประเมินที่ดีควรมีหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเรียกวิธีการนี้ว่า “การประเมินผลแบบ 360 องศา”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค และองค์ประกอบของการประเมินผลแบบ 360 องศา

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างเครื่องมือประเมินแบบ 360 องศา ได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ แปล และอ่านผล ตลอดจนนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในเรื่องต่าง

รูปแบบการเรียนรู้

เป็นการฝึกอบรมด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง  (Example Case) ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การลงมือปฏิบัติ (Workshop) การเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอดระยะเวลา

กำหนดการ

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • วิวัฒนาการของการประเมินผลงาน

 • เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: ข้อดี ข้อเสีย และการเปลี่ยนแปลง

 • เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา

 • เครื่องมือการประเมิน

 • ผู้ประเมิน: วิธีการกำหนดตัวประเมิน และสัดส่วนที่เหมาะสม

 • วิธีการคำนวณ

 • วิธีการคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอ่านผล

 • รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร

 • วิธีการแจ้งผลประเมินรายบุคคล

 • เทคนิคการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

 • การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

 • การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

 • การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

 • การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

 • การลงมือปฏิบัติ (Workshop)

 • การออกแบบเครื่องมือประเมิน

 

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

วิทยากรและที่ปรึกษา

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 1ท่าน ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ทุกหลักสูตร Public Training สามารถอบรมแบบ

In House Training อบรมในองค์กรลูกค้าได้ค่ะ

ราคาจัดให้ได้ตามงบประมาณลูกค้าค่ะ

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น