Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร VDA 6.5 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 8 มิ.ย.64

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร VDA 6.5 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 8 มิ.ย.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล

The Verband der Automobilindustrie (Automobile Industry Association -VDA) เป็นผู้จัดทำ VDA 6.5 Product Audit ซึ่งมีเป้าหมาย คือการพัฒนากระบวนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ที่ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเน้นการป้องกันข้อบกพร่องและการลดการผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน VDA 6.5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางทั่วไปสำหรับระบบการจัดการการตรวจสอบ สำหรับองค์กรด้านการผลิตและบริการด้านยานยนต์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศความน่าเชื่อถือและคุณภาพตลอดจนระดับการบริการสูงสุด

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มผลผลิตผ่านการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาในระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถช่วยลดหรือกำจัดเวลาหยุดทำงานและลดการสูญเปล่าในระหว่างกระบวนการผลิต

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปสร้างแนวทางเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  • สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

หัวข้อเนื้อหา

Ø การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในเวทีการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบที่เชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบระบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

Ø พักเบรก

Ø หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ บริษัท ที่กำลังมองหากระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงข้อกำหนดในการตรวจสอบแนวคิดและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ VDA 6.5

Ø พักรับประทานอาหารกลางวัน

Ø การประยุกต์ใช้งาน

Ø กระบวนการประเมินผลและการประยุกต์ใช้วิธีการกระบวนการในการตรวจสอบ (process approach to auditing) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATF 16949: 2019

Ø สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Ø ลดการเกิด COPQ: Cost of Poor Quality

Ø พักเบรก

Ø การวางแผน (Planning), การถ่ายทอด (Deploy), การเข้าตรวจ (Conduct the Audit), การรายงานผลต่อที่ประชุมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Top Management Review and Continuous Improvement)

Ø มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานภายใน

Ø สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อพนักงานในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้

การบรรยาย  การโค้ชชิ่งแบบ Small Group การปภิปราย

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ