ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 23 พ.ย.65

ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 23 พ.ย.65

 

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

 • รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

 • เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

 • เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

 • จิตวิทยาการสื่อสาร

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

 • การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

 • ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop  ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากรบรรยาย

Workshop

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

 • หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

 • การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

 • 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 • ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK

Workshop  สาเหตุและวิธีแก้ไขการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

 • การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

 • เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

 • สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

 • ถาม-ตอบ

Workshop  วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือ D I S C

 อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ