Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (8 ก.ค.65) ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุทวิท 20

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (8 ก.ค.65) ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุทวิท 20 อ.พลกฤต โสลาพากุล

  •  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

องค์กรที่ดำเนินงานได้เติบโตต่อเนื่อง (Growth Corporate)ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องรู้จักวิธีการวัดผลความสำเร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ดังที่กล่าวข้างต้นหัวใจสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องของ “การรู้จักพนักงานของตนเองให้มากที่สุด” เพราะหากรู้ให้มากแล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็ดูเหมือนจะง่ายเสียเหลือเกิน เช่น เมื่อรู้ว่าลูกน้องของตนเก่งในเรื่องใด ก็ย่อมที่จะสามารถมอบหมายภารกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ต่อมาก็สามารถจูงใจให้ทำผลงานได้เพิ่มมากขึ้น หรือจะรักษาให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากคำเดียวกัน คือ การเข้าใจพนักงานของตนเอง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ก็คือ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การประเมินผล” อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าการประเมินที่ดีควรมีหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเรียกวิธีการนี้ว่า “การประเมินผลแบบ 360 องศา”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค และองค์ประกอบของการประเมินผลแบบ 360 องศา

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างเครื่องมือประเมินแบบ 360 องศา ได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ แปล และอ่านผล ตลอดจนนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• วิวัฒนาการของการประเมินผลงาน

• เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: ข้อดี ข้อเสีย และการเปลี่ยนแปลง

2. เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา

• เครื่องมือการประเมิน

• ผู้ประเมิน: วิธีการกำหนดตัวประเมิน และสัดส่วนที่เหมาะสม

• วิธีการคำนวณ

• วิธีการคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอ่านผล

• รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร

• วิธีการแจ้งผลประเมินรายบุคคล

3. เทคนิคการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

• การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

• การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

• การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

• การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

4. การลงมือปฏิบัติ (Workshop)

• การออกแบบเครื่องมือประเมิน

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

– พนักงาน

– หัวหน้างาน

– ผู้จัดการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม:

1 วัน (6 ชั่วโมง)

เวลา:

09:00 – 16:00 น.

วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย 40% กิจกรรมการเรียนรู้ 60%– เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในแนวทางของตัวเอง– กิจกรรมการเรียนรู้– การบรรยาย-สาธิต– ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์– การแสดงบทบาทสมมติ– วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้น ๆ

 

วิธีการประเมินผล

– จากแบบสอบถามและการสังเกต

– จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ

– จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

อบรม 9.00-16.00 น.

 

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

ติดต่อสอบถามTel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทางบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

สามารถจัดเป็น In-house ในองค์ได้เจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.comwww.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ