Public Training  เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร B2B (19 ก.ย. 65/ 09.00-16.00น.) อ.รัชเดช

Public Training  เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร B2B (19 ก.ย. 65/ 09.00-16.00น.) อ.รัชเดช

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถนำวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายต่อบริษัทที่จะต้องนำสินค้านั้นไปเพิ่มมูลค่าต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้านั้นนำไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทลูกค้า หรือนำสินค้าที่มีปริมาณมากๆในลักษณะการขายส่ง นำไปขายบริษัทลูกค้าที่ดำเนินกิจการขายปลีกอีกต่อหนึ่ง หรือ เป็นขายขายสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราลูกค้านี้ว่า ลูกค้าธุรกิจ แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้านิติบุคคล ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียมพนักงานขายที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมเพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้านิติบุคคลทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้านิติบุคคล

    กับลูกค้าบุคคล

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล

 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนา

    ศักยภาพการขาย KASH

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และได้รับการ

   ปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล

 2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อ

   โต้แย้ง

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้านิติ

   บุคคล

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการROLE-PLAYการขาย

เนื้อหาหลักสูตร

 1. WORKSHOP 1 : เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้านิติบุคคล

 2. การขายลูกค้านิติบุคคลคืออะไร? รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้านิติบุคคล และ

              นักขายลูกค้าบุคคล

 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล

 2. WORKSHOP 2 : การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH

 3. ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล

 4. WORKSHOP 3:  ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ)

 5.       การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และWORKSHOP 4 : FAB

 6. เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อโต้แย้ง

 7. การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้านิติบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน

 8. ROLE PLAY การขายผ่านโจทย์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขายทุกระดับ, พนักงานขายที่ต้องขายลูกค้านิติบุคคล,ลูกค้าบริษัท หร้างร้าน ,ลูกค้าองค์กร

ลักษณะการจัดห้องอบรม   จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้

วิธีการอบรม              การบรรยาย การทำ WORKSHOP กิจกรรมปลดล็อคความคิด  WORKSHOP

                                  ทั้ง IN HOUSE & ONLINE IN HOUSE TRAINING

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

 

อบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ