ยืนยันจัดอบรม Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

ยืนยันจัดอบรม Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

 

วันที่จัดอบรม   วันที่ 4  พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารคือ สิ่งสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสร้างโอกาสของความสำเร็จได้อย่างมากมาย เพราะการสื่อสารที่ถูกต้อง ถูกหลักการและถูกใจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่าการสื่อสารปกตินั้นเอง จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักมีการสื่อสารไม่ผิดพลาดนั้นเอง

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถดึงเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชำนาญ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารจากเทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อตีความสำคัญได้อย่างดี

 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กร

หัวข้อบรรยาย

หลักการสื่อสารมุ่งเน้นประสิทธิภาพ

 • ทัศนคติของการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 • คุณภาพของการสื่อสารที่ดี

 • ประเภทการสื่อสารในแบบต่างๆ

 • Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อุปสรรคใหญ่ของการสื่อสารที่ทำให้เกิดปัญหา

 • การฟังเชิงลึกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

 • เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อจับประเด็นสำคัญ

 • Workshop การฟังเพื่อจับประเด็นและตีความ

ประเภทของคนในการสื่อสาร 4 ประเภท

 • ลักษณะเด่นของการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ

 • Sharing การสื่อสารที่มีข้อผิดพลาด

 • เทคนิคการสร้างข้อได้เปรียบในการสื่อสาร

 • Workshop การสื่อสารที่ตรงประเด็นและตรงใจคน

การสื่อสารภายในที่สำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแบบทีม

 • 3 องค์ประกอบสำคัญของคำว่าทีม

 • เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสุข

สรุปการบรรยาย

กลุ่มเป้าหมาย สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ผู้ที่สนใจ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ