เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน 17 พ.ค.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน 17 พ.ค.65

 

สถานที่อบรม โรงเเรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ลงสถานี BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท ทางออกประตู 6 เดินทางสดวก

พิเศษวันนี้ท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น จองสอบถามโทร 0988209929

 

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา     กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                •  ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรม

  • การใช้สูตรเบื้องต้น

– การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)

– การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM

– การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet

– การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle

– การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล

  • การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL

– การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart

– การสร้างกราฟด้วยปุ่ม Quick Analysis

– การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart

– การใส่หัวเรื่องให้กราฟ (Graph Title)

– การใส่ชื่อกำกับให้แกนกราฟ (Axis Title)

– การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)

– การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.       •   การใช้ IF กับ VLOOKUP

– IF

– VLOOKUP

  • การสร้าง PivotTable เบื้องต้น

– เริ่มสร้าง PivotTable ใน Worksheet ใหม่/เดิม

– การลาก Field มาสร้างตารางผลสรุป

– การนำเข้า Table จากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อมาสร้าง Data Model

– การสร้าง Data Model  จากตารางของ EXCEL

  • ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

  • ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด

 

วิทยากร :  อาจารย์ ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ