หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (29 ม.ค.63)

หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (29 ม.ค.63)

หลักการและเหตุผล

ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้้น สื่อสารทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร การมองเห็นเเต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น

หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 1. ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด  คำพูด และการกระทำ  ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

 1. 3. วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร
 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทำงานแบบ เชิงบวก
 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน
 • หัวข้อการฝึกอบรม
 • การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไรเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง

  เข้าใจองค์กร

  องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา

  การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร

  กิจกรรม “สานสัมพันธ์ทีมงาน”
  กิจกรรม “ล่าขุมทรัพย์” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน)

 • อุปสรรคในชีวิตและการทำงานปลุุกพลังในการทำงาน

  สร้าง LIFE BALANCE ให้การทำงานทุกวันมีความสุข

  แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้การทำงานที่มีความสุข

  การบริหารคนหลาย Gen คนต่างวัย ทำงานร่วมกันได้

  อุปสรรค ที่ทำให้ทีมงานไม่ประสบความสำเร็จ  แนวทางการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานจริง

  WORKSHOP แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

 • คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี ?
  อุปสรรคของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คือเรื่องอะไร?
  หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีคือเรื่องอะไร?
  Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดีร่วมกัน
 • สรุปตอบคำถาม
 • ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

  ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

   

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

   

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค