หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales 15 พ.ย.62

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales 15 พ.ย.62

ที่มาของหลักสูตร

 • ถ้าจะทำให้งานขายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องท้อแท้ใจ แถมยังขายได้ประสบความสำเร็จ นักขายจำเป็นต้องมีพื้นฐานหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่จะทำให้งานขายนั้นๆยังสามารถดำเนินก้าวหน้าต่อยอดขึ้นเป็นลำดับต่อไปได้ นั่นก็คือ การมีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเกี่ยวกับงานขายเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงต้นทุนพื้นฐานนี้ที่ต้องมี และต้องมีให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วย การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายไม่ใช่การหลอกตนเองว่างานขายมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เพื่อให้ตนเองสบายใจในเบื้องต้น แล้วก็มากลุ้มใจในตอนท้าย แต่การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายจะช่วยให้ทราบว่า หลายต่อหลายครั้งที่งานขายไม่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการที่ตนเองคิดเอง ตัดสินเอง สรุปเอง ไปแล้วแทบทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆลูกค้าอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดก็เป็นได้นั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • เพื่อสร้างแนวความคิดต่องานขายด้วยต้นทุนทางความคิด
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นประโยชน์ของการมีทัศนคติเชิงบวก
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจและช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่องานขาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้อยากขาย งานขายเป็นงานแห่งความสุขและอยากสำเร็จในงานขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 • เรียนรู้และเข้าใจตนเอง
 • เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
 • เรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของงานขาย
 • ทัศนคติในการมองโลก มองตนเอง มองผู้อื่น
 • ทำไมต้องสร้างต้นทุนทางความคิดก่อนการขาย
 • ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย อยากสำเร็จในงานขาย
 • เทคนิคการตรวจจับทัศนคติเชิงลบ
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบไปเป็นเชิงบวก
 • ทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันทำงานเป็นทีมในการขาย
 • แนวคิดดีๆต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในงานขาย
 • องค์กรแห่งความสุข สร้างได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 • Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานขายทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ