เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ตึกจัสมิน ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล:

ท่านสุนทรภู่ ได้เขียนกลอนไว้เตือนใจในวรรณกรรมเรื่องสุดสาครไว้ว่า…. “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด แม้นเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ยังไม่คดเคี้ยวดุจในน้ำใจคน แม้ใครรักบ้าง ชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา รู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” จึงพอจักสรุปได้ว่า…. “ความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว” ดังนั้น มีเรามีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาแล้ว ก็จงมาเรียนรู้และพัฒนา “ความฉลาดทางอารมณ์” กันอีก เพื่อให้เรานั้นมีความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

หัวข้อฝึกอบรม:

 • (แบบประเมิน/กิจกรรม) 5 มิติ : ชี้วัด “ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ” ประกอบด้วย

– การตระหนักรู้ในตนเอง

– การบริหารตนเอง

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่น

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

 • คน สถานการณ์ที่ “ยุ่งยาก” กับ “วิธีรับมืออย่างมีอีคิว” เช่น

  – คนใจร้อน

– คนทองไม่รู้ร้อน

– คนขี้โวยวาย

– คนใช้อภิสิทธิ์

– คนขี้ฟ้อง

เป็นต้น

 • S-C-O-T-T : ขั้นตอน (เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับผู้ร่วมงานที่ไม่พึงประสงค์ (หงุดหงิด โกรธ เหวี่ยง ชวนทะเลาะ)

– Soft approach = อ่อนน้อมเข้าหา

– Catch the feeling before fact = จับอารมณ์ความรู้สึกเป็นอันดับแรก

– Open mind to understand = เปิดใจรับฟังในมุมของคู่สนทนา

– Take response = สนองตอบ   

– Take care = ดูแลน่ะ  

 • T-H-A-N-K-S : ขั้นตอน(เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

            – Thank you them = ขอบคุณลูกค้า

            – Hear them out  = ฟังลูกค้าให้ออก (ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง)

            – Apologize = ขอโทษลูกค้าในสิ่งที่เกิดขึ้น

            – Need more information to solve the problems = ขอทราบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

            – Know the solutions to help them = รู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้น

            – Solve the problems to them = ดำเนินการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

 • หลักการของความฉลาดทางอารมณ์…. ที่คุณทำได้!!!…. “ง่าย ไม่ยากเลย!!!”

a1.ไม่ทำให้สถานการณ์นั้นๆ เลวร้ายลง

a2.ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ลงไปอีก

a3.ไม่มองเจตนาผู้อื่นในแง่ลบ

a4.ยอมรับในข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องของผู้อื่น เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

a5.รู้จักให้อภัยผู้อื่น

a6.รู้จักให้โอกาสผู้อื่นในการแก้ไขข้อผิดพลาด

 • แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตน

 • สิ่งที่คุณจะได้รับ

a1.มีแนวทางในการจัดการกับคน สถานการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่                                          ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและ/หรือผู้ร่วมงานได้อย่างคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์

a2.ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษากายและภาษาพูดด้วยความฉลาดทางอารมณ์

a3.สร้างสรรค์บรรยากาศที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้สนใจทั่วไป

 • วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ชมคลิป กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ

 • วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

   

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

 

 

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ