เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions 19 มี.ค.64 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions 19 มี.ค.64 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

โรงเเรม โนโวเทลสุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก MRT สุขุมวิท

 

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการทำงานในองค์กรหรือสำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง แลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชั้นการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร

วัตถุประสงค์

  • + มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

  • + ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

  • + สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

  • ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้ออบรม

  ทบทวนส่วนประกอบของโปแกรม Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ

  การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในขั้นสูง

  ทบทวนและปูพื้นฐานการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน  Excel

  แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างสูตรคำนวณและฟังก์ชั่นบน Excel ในขั้นสูง

  หลักการใช้ฟังก์ชั่นประเภท Add-Ins เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณบน Excel ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  เทคนิคการตั้งชื่อให้กับข้อมูลและสูตร (Range Name & Formula Name)

  รูปแบบการอ้างอิงเซลในสูตร (Relative Reference & Absolute Reference)

  พักเบรก

  เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

  วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

  แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข  เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ  เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ

  พักกลางวัน

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา  เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข  เช่น IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง เช่น VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

  รู้จักสูตรแบบ Array

  เริ่มต้นสูตร Array

  ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น  MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ

  พักเบรก

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)

  การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ

  การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown

 

  ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านคอมพิวเตอร์ และวิชาชีพเฉพาะทาง