เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ 8 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ 8 ม.ค.64

หลักการเเละเหตุผล

แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
แนะเทคนิคที่ช่วยให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจดหมายภาษาอังกฤษในรูปแบบมาตรฐานสากล

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจ ลดข้อขัดแย้งและปัญหาในการดำเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวท่านและองค์กรของท่าน

ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายธุรกิจ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

หัวข้ออบรม

 มาตรฐานการสื่อสาร และ การพัฒนาเอกลักษณ์

 การใช้ภาษาอังกฤษ

 * Case Study  –   “คำศัพท์”  และ “การสร้างประโยค” 

กลยุทธการเป็น “นักเขียนที่ดี”

 ขั้นตอนในการฝึก

การใช้โครงสร้าง “ ส่วนต้น  ส่วนกลาง  ส่วนท้าย”

หลักการตรวจทานครบ “5 Cs หรือ 5 ความ”

พักรับประทานทางอาหารว่าง

“กระบวนการเขียน”    (Best  Practice)

 มาตรฐานรูปแบบการเขียน  “บันทึก” และ “จดหมายธุรกิจ”

เทคนิคการใช้  Inf.-Mapping       

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ฝึกปฏิบัติกลุ่ม ( Group Case Study)

 การเขียน  “บันทึก” และ “จดหมายธุรกิจ                                  

 ฝึกปฏิบัติกลุ่ม  ต่อ………

นำเสนอผลงานกลุ่ม  และ 

การวิเคราะห์ “คำศัพท์”  และ  “สำนวน”

การประเมินผลงานกลุ่ม – ความรู้ / ความชำนาญ  การใช้ภาษาอังกฤษ

สรุป  /  คำถาม – คำตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

from to
Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ