เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ 8 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ 8 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ที่เกิดจากการขายความคิดให้โดนใจ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ มีน้ำหนักพอ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ 

2)ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน 

3)ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม 

4)บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

1)ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการนำเสนอ 

***Workshop : Presentation Problem 

2)แนวคิดพื้นฐานและปัญหาการนำเสนองาน 

3)หลักการขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจเพื่อการนำเสนองาน 

4)เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม 

5)ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอและกำหนดหัวข้อนำเสนอ 

6)การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A) 

7)บุคลิกภาพภายใน – การนำเสนองาน 

การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน 

8)บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน 

การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม 

การพูด (จังหวะการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา

   การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม) 

***Workshop :การพูดของเราเป็นแบบไหน?          

ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ 

9)เทคนิคการตอบคำถามและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 

      ***Workshop (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล  

ผู้เข้าฝึกอบรม 

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ที่เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำเสนองาน 

Remarks :รบกวนผู้เข้าอบรมจัดเตรียมงานที่จะนำเสนอล่วงหน้าก่อนเข้าฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 6ชั่วโมง เวลา09:00-16:00 น.

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ