เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 28 ม.ค.65

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 28 ม.ค.65

 

มีจัด 2 รูปเเบบ Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

 

ราคาที่ 2 รูปเเบบ Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

 

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,900

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

 

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะมีหลายรูปแบบ OJT หรือ On the Job training คือหนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้ โดยมีการสอนอธิบายพร้อมภาคปฏิบัติร่วมกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานหลายอย่าง จำเป็นต้องมีการสอนร่วมกับการให้ปฏิบัติหน้างานจริง อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนรู้จึงจะสามารถเข้าใจด้วยตนเองได้ โดยระหว่างฝึกปฏิบัติผู้เรียนรู้จะได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Visual Auditory และKinesthetic พูดง่ายๆ คือได้ใช้ทั้ง ตาดู หูฟัง มือทำ หัวคิดตาม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ผู้ฝึกอบรมต้องมีเทคนิคในการสอนงานที่ดี จึงจะทำให้ผู้เรียนรู้ สามารถเข้าใจได้ง่าย ทำได้ นำไปปฏิบัติงานได้ทันที อันจะส่งผลให้เกิด Productivity ในการปฎิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทและทักษะของผู้สอนงานแบบ OJT

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการสอนงานแบบ OJT

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเทคนิคต่างๆไปใช้เพื่อสอนงานแบบ OJT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ตำแหน่งที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

 

หัวข้อการบรรยาย

ลักษณะการเรียนรู้ของมนุษย์ V A K

การสอนงานในรูปแบบต่างๆ

ความหมายของการสอนงานแบบ OJT และประโยชน์ในการสอนแบบ OJT

ทักษะจำเป็นสำหรับผู้สอนงานแบบ OJT

การวิเคราะห์ผู้เรียน

หลักการสำคัญที่ใช้ในการสอน

การจัดทำคู่มือการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ แบบกระชับ ง่าย ใช้ได้จริง

ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT ( P R T E A M )

ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

1 วัน ( 9.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40 : 60

 

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ