Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19 อบรม 28 พ.ค.64 อ.ประเสริฐ 09.00-12.00

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19 อบรม 28 พ.ค.64 อ.ประเสริฐ 09.00-12.00

ราคา โปรโมรชั่น  999 บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวในการทำงาน

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงแนวทางการทำงานที่ต้องอาศัยทักษะของผู้นำองค์กร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทิศทางในการทำงานที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสที่ทำให้การสื่อสารเกิดความไม่ราบรื่น

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เผชิญอยู่ตรงหน้า

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเพิ่มศักยภาพรอบตัวในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกระทบอย่างมากมายที่จะต้องมีการปรับตัวและมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในโลกที่กาค้าขายเกิดความลำบาก พนักงานทุกคนในองค์กรจึงต้องมีการผลักดันตนเองให้เกิดศักยภาพเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตนเองและส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสร้างสรร แต่หลายครั้งที่พนักงานขาดซึ่งแนวทาง ทิศทาง วิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง หลักสูตรนี้จึงจะเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางของการทำงานให้เปลี่ยนไป เหมาะสมและสอดคล้องต่อการทำงานที่องค์กรทุกที่ต้องการ

หัวข้อบรรยาย

วิกฤติที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลก กระทบสู่องค์กรทั่วโลก

 • ความเปลี่ยนแปลงที่หลังจากนี้ต้องระวัง ทั้งองค์กรและบุคลากร

 • แนวคิดตระหนักตัวเองถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการทำงาน

 • วิเคราะห์แบบเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้ บทบาทใหม่ของคนทำงาน

 • Workshop ความเสี่ยงแบบไหนที่คุณกำลังเผชิญ (ความเสี่ยงภายใน/ความเสี่ยงภายนอก)

บทบาททำงานยุคใหม่กับแนวคิดเพื่อองค์กร

 • การมองถึงเป้าหมายองค์กรและทิศทางการทำงานที่ขยับไปพร้อมองค์กร

 • การฝึกทักษะการมอง (กำไร ,โอกาส ,ความเสี่ยง ,ความสูญเสีย)

 • เทคนิควิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้งานของตนเอง

 • Workshop วิเคราะห์งานในแผนกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงาน

การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยทักษะผู้นำและการวิเคราะห์

 • คนทำงานยุคใหม่ต้องมีความกล้าและทักษะการเรียนรู้สิ่งที่ขาด

 • Sharing การเพิ่มทักษะขององค์กรอื่นๆ จากประสบการณ์ของวิทยากร

 • แนวคิด ผู้ที่เร็วและพร้อมคือผู้อยู่รอดในปัจจุบัน

 • Workshop การปรับตัวสู่การทำงานนเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ (รับโจทย์สมมติเพื่อวิเคราะห์และหาทางปรับแก้ในงานตนเองจนถึงภาพรวม)

โลกออนไลน์ 100% สู่การทำงานที่คล่องตัวและการบริหารเวลา

 • เครื่องมือการทำงานในยุคปัจจุบันที่ทำให้เกิดการปรับตัวที่เร็วยิ่งขึ้น

 • Sharing การเลือกเครื่องมือและการทดลองเพื่อการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

 • การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • สรุปการบรรยาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2(กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

ราคาดังกล่าวรวม

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ