Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยุค 4.0 อบรม 22 ก.พ.65

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยุค 4.0 อบรม 22 ก.พ.65

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมาชิกจ่าย ลงทะเบียน 3 ท่านรับโปรพิเศษ เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้

หัวข้อสัมมนา

 1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง

 2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง

 3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)

 4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

 5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง

 6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 7. Work Shop

 8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม

– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

-ไม่เกิน 30 คน

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า​

การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า​

การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า​

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน