Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 20 พ.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 20 พ.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล

“เพราะโลกการค้า” เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคให้ความสำคัญการชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้น แต่เหตุใด ช่องทางร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์ ก็ยังเติบโตและผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด!!!… ภาคธุรกิจรายย่อย SME หรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่โตที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ต่างก็จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับโลกการค้าปลีกในยุคสงครามธุรกิจดิจิตอล. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมาวางจำหน่ายในช่องทางร้านค้าปลีก และเกิดมูลค่า ยอดขายได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนธุรกิจ+การตลาด ยุคใหม่ที่จำเป็นต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีทางธุรกิจ (BUSINESS INTELLIGENCE) อันหลากหลายมาสนับสนุนกลไกให้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อให้ภาคธุรกิจรายย่อยเข้าใจถึงวิธีการกระตุ้นสร้างมูลค่าทางการค้า หรือแม้แต่กลยุทธ์สร้างช่องทางสื่อสารการตลาดให้ครบวงจรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่กับพฤติกรรมการตัดสินใจในช่องทางร้านค้าปลีก

เข้าใจพื้นฐานกระบวนการซื้อของลูกค้าในยุคดิจิตอล

เทคนิคสร้างการรับรู้ผ่านเครื่องมือ TOUCHPOINT ครบวงจร

BLOCKCHAIN กับธุรกิจค้าปลีก สร้างโอกาสและผลกระทบอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เครื่องมือสำหรับสำรวจพฤติกรรมเพื่อเข้าใจลูกค้า

SOCIAL LISTENING TOOLS เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายตอบสนองลูกค้าและร้านค้าปลีก

เทคนิคการเชื่อมโยง OMNI CHANNEL ให้เติบโตคู่ขนาน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง สร้างสรรค์สื่อคอนเท็นต์และ POP ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ประเภทของ POP ยอดนิยมในร้านค้าปลีก และดิจิตอล

ยกระดับแค่คอนเทนต์ สู่ CONTENT SELLING เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่

เทคนิคการแปลง ENGAGEMENT สู่ DATA PLATFORM สร้าง CRM

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ช่องทางร้านค้าปลีกอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานร้านค้าปลีก

การขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง สร้างโอกาสที่ใหญ่ขึ้น

พฤติกรรมห่วงโซ่อุทาน และเทคนิคการติดต่อนำเสนอเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับ In-hose ในองค์กร  ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 6 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ