Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption” (Sales and Marketing in the Age of Disruption) อบรม 26 ต.ค.65

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption” (Sales and Marketing in the Age of Disruption) อบรม 26 ต.ค.65

 โดย อาจารย์รัชเดช  อติกนิษฐ (อาจารย์เอ)     

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันการขายและการตลาดขององค์กรในปัจจุบันประสบปัญหาเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการขายและการตลาดแบบ Face to Face ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับกลยุทธ์การขายใหม่ พนักงานขายบางส่วนก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น แต่ส่วนมากยังไม่ได้เปิดใจในการใช้ช่องทางนี้มากอย่างที่ควรเป็น  สำหรับพนักงานขายบางคนที่เปิดใจใช้ช่องทางนี้ก็เกิดอุปสรรคและปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า และความไว้วางใจที่ลูกค้าจะมีให้กับพนักงานขาย จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับแนวทางการขายและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้พนักงานขายมีแนวทางในการทำผลงานยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายมากขึ้น และฝึกให้เคยชินกับการขายรูปแบบนี้

 

 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Disruption

  2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง

  3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง

  4. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps

  5. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : แนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Disruption

                    Trend 1 : Boundaryless Competitive Landscape (การแข่งขันแบบไร้ขอบเขต)

                    Trend 2 : Survival Business Transformation (การปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางธุรกิจ)

                    Trend 3 : Re-inventing New Sales Channels (สร้างช่องทางการขายที่เหมาะกับโลกใบใหม่)

                    Trend 4: Human First Innovation นวัตกรรมที่คิดถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

                    Trend 5: The good guy Branded Business แบรนด์ยุคใหม่ จริงใจและดีต่อโลก

บทที่ 2 : SWOT Analysis สินค้าและบริการของคุณ

                     Strength

                     Weakness

                     Opportunity

                    Threat

บทที่ 3 : วิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของคุณ

                     อำนาจต่อรองจากลูกค้า (Bargaining Power of Customers)

                     อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ (Power of Suppliers)

                     การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)

                     การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)

                     การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry)

บทที่ 4 :การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps

                    Product

                    Price

                    Place

                    Promotion

                    People

                     Process

                    Physical Evidence

บทที่ 5 : ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

                     ทักษะการเข้าหาคน

                     ทักษะการพูด(โน้มน้าว) และการฟัง

                     ทักษะการสานสัมพันธ์

                     บทสรุปคอร์ส

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้จัดการ , พนักงานขายและพนักงานการตลาดทุกระดับ

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ โค้ชนักขาย B2B&B2C  ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

บริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรโรงงาน  ธุรกิจเหล็ก และอื่น ๆ

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

https://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ