Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้าSuccessful Create Sales Insight Crisis Marketing to Exceed The Target   อาจารย์สุกิจ อบรม 14 มี.ค.65 (13.00-16.00 น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้าSuccessful Create Sales Insight Crisis Marketing to Exceed The Target   อาจารย์สุกิจ อบรม 14 มี.ค.65 (13.00-16.00 น.)

 

ราคาโปรโมรชั่น 1,500  บาท บรรยาย 13.00-16.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่การตลาดยุค1.0ถึงการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า แต่การตลาดและการขายเปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก้าวเข้าสู่ยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)เช่นโรคระบาด หรือปัจจัยอื่นที่จะต้องมาผสมผสานทางการตลาด รวมถึงหลังภาวะวิกฤติการตลาดและการขายก็จะต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์อย่างไรนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดและการขายโดยเฉพาะการตลาด 0

 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด 0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรม

ทางการตลาดและการขายยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19) ได้ให้ทันเวลาตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด0ไปประยุกต์ใช้กับการขายได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤติ (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

 • คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales

 • เจาะลึกความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C

 • การขายยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

 • การค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อที่ถูกสถานการณ์

 • วิเคราะห์ลูกค้าอย่างไรให้รู้ว่ารายใดควรจะไปก่อนและหลัง

Practice : วิเคราะห์ลูกค้า (แบบฟอร์มวิเคราะห์ลูกค้า)

 • เทคนิคการวางแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้ถูกที่ถูกเวลา

 • ความเข้าใจในการตลาดยุค 0 (Human Value)

–   หัวใจสำคัญของการขายในยุคการตลาด 4.0

–   เจาะลึกนวัตกรรมการขายยุค 4.0

(Communicate + Distribute + Facilitate Channel)

   –  เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายยุค 4.0

       (Online Marketing,Product Page & Page Review)

 • เคล็ดลับการขายคุณภาพของสินค้าที่มากกว่าคำว่าราคาแพง

Workshop : ค้นหาจุดขาย (Sales Point)

 • เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว

 • เทคนิคการให้บริการหลังการขายด้วยตารางติดตามลูกค้า

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานขายเพื่อยกระดับการขาย

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานการขายและการตลาดในทุกระดับ

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ