Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B  อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ม.ค.65 (13.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B  อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ม.ค.65 (13.00-16.00น.)

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

ที่มาของหลักสูตร                             

         การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษาการขายที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะการขายแบบ B2B ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้าการเข้าถึงลูกค้าแบบ  ในรูปแบบการให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อสนับสนุนงานขาย และการวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้ขายได้เพื่อการปิดการขายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแบบ B2B    ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เต็มใจที่จะซื้อสินค้า เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน   และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ

 • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุ

   เป้าหมายในการขายได้
• สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

   กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
• สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   13.00-16.00 น.

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขาย

***Workshop :  ถอดแบบความคิดการเป็นที่ปรึกษาการขาย ?

 • สาเหตุที่ลูกค้าแบบ B2B ไม่ซื้อและความต้องการของลูกค้า B2B

 • เจาะลึกเทคนิคพิเศษการขายและเข้าถึงลูกค้าองค์กรแบบ B2B

 • การให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อเป็นที่ปรึกษาการขาย

 • การวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแบบ B2B ให้ขายได้

 • การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า

 • เทคนิคกำหนดดีลองค์กรโปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

 • การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขายแบบ B2B

 • เจาะลึกขั้นตอนการปิดการขายแบบ B2B ให้เป็นเรื่องง่าย

 • การประเมินผลการขายด้วยการควบคุมและติดตามแบบ B2B

***Workshop :  การเป็นที่ปรึกษาการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพ

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายแบบ B2B ทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ