Online Zoom เทคนิคการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (21 ต.ค. 64/9.00-12.00 น.) อ.รัชเดช

Online Zoom เทคนิคการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (21 ต.ค. 64/9.00-12.00 น.) อ.รัชเดช

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ PRODUCT PUSH หรือ เอาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดนำเสนอขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่เราพลาดโอกาสในการรับรู้และเข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้าอย่างที่ควรจะเป็น บางครั้งลูกค้าอาจตัดสินใจซื้อในครั้งแรก เพราะการนำเสนอของพนักงานขายน่าสนใจแต่ไม่สามารถรักษาลูกค้าคนนั้นให้คงอยู่ในระยะยาวได้เพราะพนักงานขายยังไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง จึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้พนักงานขายมีแนวทางในการค้นหา PAIN POINT (จุดเจ็บปวด)ของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถนำสินค้า และบริการของเราไปช่วยลูกค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPAIN POINT ทั้ง EXTERNAL PAIN POINT และ INTERNAL PAIN POINT

 3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหาPAIN POINT ด้วย วิธี SPIN SELLING

 4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบSPIN SELLING กับการขายสินค้าจริง

 5. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์PAIN POINT เบื้องต้นของลูกค้าจาก CASE STUDY

 6. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบSPIN SELLING  เพื่อค้นหา PAIN POINT ที่แท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

 1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

 2. PAIN POINT คืออะไร ?

 3. EXTERNAL PAIN POINT

 4. INTERNAL PAIN POINT

 5. เทคนิคการค้นหาPAIN POINT ด้วย วิธี SPIN SELLING

 6. SPIN SELLING คืออะไร ?

 7. ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบSPIN SELLING กับการขายสินค้า

 8. ฝึกวิเคราะห์PAIN POINT เบื้องต้นตาม CASE STUDY

 9. ฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN SELLINGเพื่อค้นหา PAIN POINT ตาม CASE STUDY

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย (SALES) ทุกระดับ

วิธีการอบรม              การบรรยายแบบ สื่อสาร 2 ทาง การทำ WORKSHOP วิเคราะห์การปิดการขาย WORKSHOP วิเคราะห์ CASE STUDY และ การเขียนบทตั้งคำถาม SPIN SELLING  และแชร์ความคิดเห็น

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ