Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 17 ก.ย.65

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 17 ก.ย.65

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

สถานที่อบรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20  ติด BTS อโศก

 

 

กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance) รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance) ที่สามารถบ่งบอกช่วงเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญในการวางแผนการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน(Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้

  3. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม :  ผู้บริหาร , ผู้จัดการ, วิศวกร, ช่างเทคนิค และผู้เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษา เครื่องจักร

 

 หัวข้ออบรม

ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา

  ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา

  โครงสร้างและหน้าที่ ของการบำรุงรักษา

  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR

  พักเบรก

  การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา

  6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance

  ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร

  การบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา

  การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)

  พักเบรก

  การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition base maintenance : CBM)

   ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน

   Workshop

  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

รูปแบบการบรรยาย

  1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน