Public Training หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 25 กรกฎาคม 2565 โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 25 กรกฎาคม 2565 โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

สถานที่อบรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20  ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรที่นับเป็นต้นทุนสูงที่สุดภายในองค์กร

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

 • บุคคลทั่งไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 6 ชั่วโมง

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบเดิม

 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบปัจจุบัน

 • การบริหารงาน HRM

    ด้านกลยุทธ์  (Strategy)

    ด้านการวางแผน  (Planning)

    ด้านแรงงานสัมพันธ์  (Labour Relation)

    ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben)

 • การบริหารงาน HRD

    ด้านการพัฒนารายบุคคล  (ID)

                  ด้านการพัฒนาการเติบโต  (CD)

    ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร  (OD)

                  ด้านการพัฒนาระบบการประเมินผล  (ED)

 • เทคนิคการ Recruit อย่างตรงประเด็น

 • เทคนิคการ Select ให้โดนใจหน่วยงาน

 • เทคนิคการ Engagement แบบแนบเนียน

 • เทคนิคการ Retention ตรงตามต้องการ

 • สิ่งที่ HR ไม่ควรพลาด

 • ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย

 • วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญาหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop1 : Change Your Mind

Workshop2 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRM

Workshop3 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRD
Workshop4 : Break the wall Development

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ