Public Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level 25 ม.ค.66 อ.ทิพอาภา โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level 25 ม.ค.66 อ.ทิพอาภา โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

 

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

   

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel  

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel      

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

    ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา   กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                •  ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรม

  • การใช้สูตรเบื้องต้น

– การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)

– การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM

– การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet

– การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle

– การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล์

  • การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL

– การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart

– การสร้างกราฟด้วยปุ่ม Quick Analysis

– การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart

– การใส่หัวเรื่องให้กราฟ (Graph Title)

– การใส่ชื่อกำกับให้แกนกราฟ (Axis Title)

– การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)

– การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.                •   การใช้ IF กับ VLOOKUP

– IF

– VLOOKUP

   

  • การสร้าง PivotTable เบื้องต้น

– เริ่มสร้าง PivotTable ใน Worksheet ใหม่/เดิม

– การลาก Field มาสร้างตารางผลสรุป

– การนำเข้า Table จากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อมาสร้าง Data Model

– การสร้าง Data Model  จากตารางของ EXCEL

  • ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

  • ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ