การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (29 เม.ย. 62)

การค...

การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0 (17 ม.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) (21 มี.ค.62)

ข้อก...

หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (29 ม.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย.62)

หลัก...

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ

ยืนย...

ยืนยัน การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management) (8 มี.ค.62)

การบ...

หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION <font color="blue">( 3 มิ.ย.62)</font>

หลัก...

เปิดอบรม เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 15 มีนาคม 2562

เพิ่...

เปิดอบรม ยืนยัน เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (21 มีนาคม 2562)

เปิด...

เปิดอบรม การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ <font color="blue">( 24 เม.ย.62 ) </font>

เปิด...

ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”<font color="blue"> 26 เมษายน 62 </font>

ยืนย...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ 26 เม.ย.62

การบ...

หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างานมือใหม่ (Production and Daily Management for Supervisor) ( 10 พ.ค.62)

หลัก...

ยืนยันหลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ 21 มิ.ย.62

หลัก...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย. 62)

ยืนย...

หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ในผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (30 ก.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement) (20 มิ.ย.62)

ยืนย...